Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462520
Sted- og lokalitetsnummer
070608-13
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/11 1925 (Gdr. Chr. Christensen) Diplom Afmærkn.: MS (1927, G. Rosenberg) Aflang høj med stenkreds, 15 x 12 x 0,8 m. 1 m indenfor foden en stenramme, mod V 17, mod S 11 i 2 rækker, i Ø 15 og i N 11 sten. Inde på højen mindre stenkreds. 1,2 m Ø for kredsens SØ-hjørne en bautasten, 1 m høj. 2 m Ø for midten en anden, hældende sten.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang Høj med Stenkreds ca. 90 m S.Ø. for 12. Tværmaal i N-S ca 15 m, i Ø-V 12 m, 0,80 m høj. 1 m indenfor Foden en Stenramme med 17 Sten synlige mod V. mod S en dobbelt Række med ialt 11 Stene, mod Ø. 15 og mod N 11 Stene indtil 1 m store. Inde paa Højen en mindre Stenkreds. Ca. 1,20 m Ø for Kredsens S.Ø.-Hjørne staar en Bautasten, 0,80 m høj ov. Jorden, 1,00 m br. forneden, og 0,60 m tyk. 2 m Ø for Midten en anden, hældende Sten. Fredlyst. Dklt Nr. 3. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang Høj med Stenkreds 15 x 12 m. 0,8 m høj. 1 m indenfor Foden en Stenramme, mod V 17, mod S 11 i 2 Rækker, i Ø 15, i N 11 Sten. Inde paa Højen mindre Stenkreds. 1,2 m Ø for Kredsens SØ-Hjørne en Bautasten, 1 m høj, 2 m Ø for Midten en anden, hældende Sten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Høj, som måler 0,8 x 15 x 12 m. 1 m indenfor højfod en stenramme, delvist i to rækker af ialt 54 sten, orienteret NØ-SV. På højen mod SV en mindre, indre stenkreds, diam. ca. 2,5 m i højens sydlige del. 1,2 m Ø for den ydre stenkreds står en bautasten, 1 m høj, nær skel, og 2 m Ø for den er en anden hældende sten. Ingen adgangs- og parkeringsmuligheder. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links