Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422828
Sted- og lokalitetsnummer
050503-33
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 2 x 10 x 30 m, orienteret i Ø-V. Kun enkelte sten i sydsiden, ca. 13 i nordsiden. Tilgroet med tjørn.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Tegning i TOP]. Ved min Udgravning af dette Kammer, som rigtignok synes at være noget forstyrret ved en for 30-40 Aar siden foretaget Sprængning af Overliggeren og den ene Sidesten, fandt jeg Bunden 4' under den øverste Rand af Væggene, belagt med flade Stene, og under dette rigtignok noget uregelmæssige Gulv var et tæt Lag af hvide ildskørnede Flintestene udbredt over hele Kamret. Omtrent midt i Kamret stod lige under en af de flade Stene en lille rund Krukke (2-3" høi), og tæt op til den sydlige Væg fandt jeg en større Krukke med Ører liggende imellem de ildskjørnede Stene i vandret Stilling med Aabningen mod Kamret. - Enkelte Kulsmuler sporedes hist og her, ogsaa i Jordfylden over hine Stene. I denne Jordfyld (som var 12-18" i Gjenemsnit) laa temmelig mange, men næsten opløste Knoglestumper og Ledender sammenpressede især i den østlige Halvdel af Kamret. 4 Kiler og 1 Meisel, alle med fuldkommen hel Eg, samt mange (over 20) Flækker laa paa forskjellige Steder i Jordfylden, Stumper af Rav og enkelte smaa Potteskaar ere ogsaa fundne her. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1874
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse "Fuglehøj" i V-Ø. opr. henved 110' l. (nu 83') 23' br. Et rektangulært nu forstyrret Kammer 6' l 4' br i samme Retning som Langdyssen har ligget nærmest den østre Ende. Om Fund i dette Kammer: 4 Kiler 1 Mejsel, over 20 Flækker, Ravstumper, 2 Lerkar og Skaar af flere. Randstenene 4'6" h. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1880
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1936: Kammeret helt fjærnet, endnu enkelte Randsten, stærkt ødelagt.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse ca. 2x10x30 m. i Ø-V. Kun enkelte Sten i Sydsiden, ca. 13 Stk. i Nordsiden. Tilgroet med Tjørn.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Fuglehøj". Langdysse, Ø-V. Mål: 2 x 25 x 12 m. Randsten: Ø:0, S:14, V:0, N:4. Gammel, flad afgravning i højens østende. Midt i højen en pæreformet, gammel indgravning fra nord, tilsyneladende fra et ryddet kammer. Nordsiden af højen uregelmæssig på grund af fjernelse af randsten. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. 14 randsten i S. 6 randsten i N.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links