3026 oversigt. Set fra ØNØ.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
472617
Sted- og lokalitetsnummer
070209-25
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, ca. 4,5 x 80 m, orienteret i ØNØ-VSV. 46 synlige randsten: 24 i den SØ langside, 22 i den NV. Flere sten, der måske markerer grave ses indenfor randstenskæden. I skov.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Måler 0,2 x 80,0 x 4,5 m. orienteret ØNØ-VSV. NØ-enden nogenlunde velbevaret og med større randsten. SV-enden meget fragmenteret og med mindre randsten. 46 synlige randsten: 24 i SØ-siden, 22 i NV-siden. Ingen synlige endesten, dog måske en enkelt i SV-enden 71 m. fra NØ-sten. Flere sten indenfor stensætningen markerer måske grave. 43 m. fra sidste NØ-sten ligger en ca. 1 m. stor sten ca. 1 m. fra NV-siden. Ligeledes 1 m. fra NV-siden synes 2 sten hhv. 29 og 32 m. fra sidste NØ-sten. Midt i stensætning ses 2 sten hhv. 15 og 17 m. fra sidste NØ-sten. Disse markerer måske ligeledes grave. 20 m. fra NØ-enden synes 1 større sten igen ca. 1 m. fra NV-siden. Gammelt hjulspor skærer SV-enden. Ved NV-enden yngre lærketræer. Over hele dyssen yngre bøge. En stor eg står nær midten på SØ-siden . Lidt brombærkrat i NØ-enden, ellers ingen underbevoksning. 4726 F svarer til sb. uden nr! Selvstændigt anlæg. 12-17 m. N for 4726:5. I Fiskebæk Skov sammen med 4726:1-13. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLokaliteten mgl. data.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links