fortidsmindet set fra SV
.
fortidsmindet set fra SSV
.
kammer set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38216
Sted- og lokalitetsnummer
040411-27
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/12 1887, kammerherre O. Scavenius til Basnæs; fredningen tiltrådt af fæsteren Hans Hansen. Langdysse 26 x 6 m. Randsten: S 23, V 4, N 20, Ø 2. Kammer af 4 bæresten, ingen dæksten. Træbevokset i ager. NMI: .......Træbevokset i have.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Gjerdselhaven ved Gaarden ligger en Langdysse 81' l. i NØ-SV. 18' 6" br. Midt i Dyssen findes et rectangulairt Gravkammer i samme Retning 5' l. 2' 6" br. bygget af 4 Sidestene - Endestenene lige høje, Dæksten mindes ikke. Af Randstene er tilbage 23 langs N.V. Siden, 20 langs S.Ø. Siden, 1 ved vestre Ende og som det synes 2 ved den Østre, der er meget overgroet. Bevoksning: 1983: Græs
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1983: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 26 m. l., 6 m. br. Randsten: Mod S. 23, mod V. 4, mod N. 20, mod Ø 2. Kammer af 4 Bæresten, ingen Dæksten. Træbevokset i Have.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,2 x 26 x 8 m, SV-NØ orienteret, med højrest (0,8 m høj). Kammeret består af 4 bæresten, ingen overligger. Højen er omgivet af randsten mod NØ : 3, heraf 1 væltet, SØ-langside : 22, heraf 1 væltet, SV : 5, NV-langside : 23, heraf 2 væltede og 6 der hælder udad. Randstenene er placeret lidt oppe på jordhøjen. Mange af stenene i kammeret og af randstenene havde tydelige ildafsprængninger - dog af ældre dato. Langdyssen bærer præg af at være plejet, den ligger i velplejet parkanlæg. Omgivelserne præges dog voldsomt af Stigsnæsværket og olieraffinaderi. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links