5431 rest af kammer i SSV-del. Set fra SØ.
.
5421 oversigt. Set fra VNV.
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372426
Sted- og lokalitetsnummer
040505-16
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse i skov 8 x 16 m. Granbevokset, or. NØ-SV. Væltede randsten hele vejen rundt. 2 sidesten af kammer i SV-enden. Grube i NØ-enden. (Randsten bør rejses).

Undersøgelseshistorie

1924
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Skov. 8 x 16 m. Granbevokset, or. NØ.-SV. Væltede Randsten hele Vejen rundt. 2 Sidesten af Kammer i SV.Ende. Grube i NØ.Ende. (Randsten bør rejses).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMegalitgrav, 1,1 x 18,5 x 8 m, bestående af jordhøj, på hvis kant findes en næsten intakt randstenskæde (nogle af stenene væltet). De centrale dele af højen er stærkt forgravet. I kanten af hullet ses to kraftige, rejste sten fra et kammer. Højen næsten ufremkommelig p.g.a. (selvsåede ?) løv- og nåletræer. Bør ryddes. Randstenskæden opr. ydre mål : 16 x 6 m, nu noget mere p.g.a. udskred. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLanghøj ca. 1 m høj. Synlige randsten: VNV 17, ØSØ 7, NNØ 5, (SSV 3-4). Enkelte randsten har spor efter afkløvning. Randsten større mod SSV. I top af høj ca. 4 m fra NNØ-ende en gammel nedgravning ca. 3 m x 2 m x 0,6 m dyb. En meterstor sten ligger på overfladen i randstensrækken ca. 3 m øst for kammer i SSV. Tre sten kan være relateret til anlægget: ca. 1 m NNV for højfod en meterstor sten ca 1 m fra højfod og ca. 2 m fra højfod i V to meterstore sten.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links