Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30277
Sted- og lokalitetsnummer
020403-37
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stensætning, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/8 1890, gdr. Poul Villumsen. 4-5-1959 om arealfredning mod bebyggelse. "Hødysse", langdysse, 30 x 8 m; kammer af 4 bæresten og stor dæksten, hvori 25 skålformede fordybninger. Af et andet kam- mer 2 sidesten. 19 randsten.

Undersøgelseshistorie

1863
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1863
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøidysse, tokamret Langdysse, 97' lang N.t.Nø-S.t.Sv. Af den nordl. Ende er det n.v. Hjørne bortskaaret. 23' bred ved det store, 23 3/4' bred ved det lille Kammer. 19' fra Nordenden staar: a) En Stenkreds af 16 Stene, 19 3/4' i Diameter. Nord for Kredsen og 13 1/2' fra den nordl. Ende staar en opreist Sten, her er Dyssen 25' bred. 7' syd [for] Kredsen staar: b) et kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø. Det bestaar af 2 Sidestene og, imellem dem, imos Ø 1 Endesten, det er aabent i den vestl. Ende. 1 kubisk Dæksten, 7' lang, 5 5/12' bred og 4 1/3' tyk, paa dens Overside er der mindst 25 "cups". Indvendig er Kamret 5 1/2' langt og 2 1/12' høit, i den østl. Ende 2 5/12', i den vestl. 1 1/2' bredt. 4' fra Ydersiden af den sydl. Endes Randsten i Udkanten imod Ø staar: c) et kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø., kun 2 Sidestene tilbage, Kamret har været 4 1/3' langt, i den østl. Ende 1 5/6' bredt, samt 1 11/12' høit. Dækstenen mangler. Randstene: I det nø Hjørne: 1 staaende, 2 5/6' høi og bredest c. 4'. I den ø Side: 1 staaende (4 5/12' høi), 3 væltede (fra Nordenden til Kredsen a). 1 væltet lille og jorddækket. I den s Ende: 1 staaende (lille), 1 væltet, stor. I den v. Side: 7 staaende (den nordl. 4' høi) 2 væltede (hvoraf 1 indenfor Rækken) 2 hældende udad. Tegnet af Kornerup, Grd. Plan paa Tavle 26 (Fig. 25) i A.P.Madsens "Gravhøie og Gravfund fra Steenalderen i Danmark"....No. [sb.] 36-37 maa være de samme Dysser som i R.Nyerups anførte Indberetning [fra 1808 i top.-arkiv] kaldes Høidys No. 2 [sb.37] og Høidys No 1 [sb.36] No. 2 beskrives som rund og med adskillige, nu tilgroede og ruinerede Kamre. Bevoksning: 1982: Græs
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hødysse", Langdysse, 30 x 8 m, Kammer af 4 Bæresten og stor Dæksten, hvori 25 skaalformede Fordybninger. Af et andet Kammer 2 Sidesten. 19 Randsten.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHødysse. Langdysse, mål ca. 30x8 m, højde ca 1,5 m over terræn. kammer omtrent på midten 3 bæresten (+1 væltet indgangssten?) med 1 stor overligger med skåltegn foroven. Det rager ca 1,8 m over højen. I den sydlige ende 2 sidesten til et kammer. Dyssens randsten er bedst bevaret mod S, V og N, flere dog væltet. Ligger på dyrket mark med vidt udsyn bl.a. over Roskilde fjord - ingen adgangsforhold, ca. 40 m fra nærmeste vej i kanten af nyere parcelhuskvarter. Fredningsstenen er knækket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links