Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
430922
Sted- og lokalitetsnummer
220106-89
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, ca. 30 m lang i NØ-SV, ca. 8 m bred og ca. 1 m høj. Overfladen gennemfuret af huller og rævegrave. Enden mod NØ afgravet ved grusgravning. Mod SV en sænkning med 3 sten af et kammer, der har haft retning som langhøjen. NØ herfor ses flere sten spredt på højningen og nedskredet i grusgraven. Beplantet med graner.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Jordhøjen, der har været ca 1 m h. er stærkt beskadiget ved Gravning efter Ræve og Grævlinger. Af Kamret, hvis Overligger mangler, staar 3 Sten, delvis skjulte af Jord. L. er 0,60, 0,70 og 1,10 m. Kamret er udgravet men fyldt med Jord og Løv til 0,80 m. under Stenenes overkant. 2 kløvede Sten 1,20 x 0,70 x 0,40 m. og 1,15 x 0,60 x 0,40 m. henligger ved Siden af. Maaske Rester af Overliggeren.
1923
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal grafisk eller digital dokumentation - Uspecificeret institution
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, ca. 30 m lang i nø-sv, ca. 8 m bred og ca. 1 m høj. Overfladen gennemfuret af huller og rævegrave. Enden mod nø afgravet ved grusgravning. Mod sv. en sænkning med 3 sten af et kammer der har haft retning som langhøjen. Nø. herfor ses flere store sten spredt på højningen og nedskredet i grusgraven. Beplantet med graner.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRetning: V-Ø. Grusgrav i Ø-ende. Bortset fra verdenshjørne som beskrevet.
1991
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1995
Beskadigelse/hærværk - Haderslev MuseumGravning af store huller i højen.
1995
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1995
Anmeldelse fra privat - Haderslev Museum
1995
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumI det dyssekammer, som blev delvist frilagt ved vindfældning i 1960-erne, var der med spade gravet et ca. 1,5 m stort hul midt i kammeret, hvorved endnu en kammersten var fremkommet. Udenfor kammerets nordlige del var der gravet yderligere et 1x1 m stort hul. Der var ligeledes foretaget ulovlig gravning i langhøjen sb.90.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links