326 oversigt. Set fra SV.
.
331 kammer. Set fra SSV.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37233
Sted- og lokalitetsnummer
040510-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 11 x 16 m. or. NV-SØ. Sammenstyrtet kammer (side- sten indskredet, dæksten væltet). Randsten: SV. 3 + 3 v., NØ. 3 + 2 v., NV. 2 v., SØ. 1 + 4 v. Bevokset med tjørn og hyld i hovedhjørne.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 15 3/4 Meter lang, 11 Meter bred. Længderetning Nordvest til Sydøst. Sydøst for Dyssens Midte er en Stensat Grav. En Sidesten 1,73 M lang staar paa Plads, den tilsvarende Sidesten er væltet ind over Graven. Udenfor Graven mod Nordvest, ligger en afvæltet Dæksten, 2 M lang, 1,26 M bred. Af Randstene er tilbage: ved sydvestlige Langside 3 staaende og 3 væltede. - [ved] nordvestlige Langside 3 staaende, 2 væltede. - [ved] nordvestre Ende, 1 staaende, 4 væltede. Eieren mener at have sporet endnu en Grav mod nordvest. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1904
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 11 x 16 m., or. NV.-SØ. Sammenstyrtet Kammer (SideSten indskreden, Dæksten væltet). Randsten: SV. 3+3 væltet NØ. 3+2 væltet NV. 2 væltet SØ. 1+4 væltet. Bevokset med Tjørn og Hyld i Havehjørne.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, NV-SØ, 2 x 16 x 11 m. I hjørne af have (beskrevet på afstand p.g.a. bidsk hund). Dyssen måler ca. 1,5 x 16 x 11 m og er bevokset med gamle løvtræer og græs. Dæksten til kammer findes omtrent 1/3 fra V-enden og rager ca. 0,5 m op. Der ses flere store sten, antagelig randsten, flere ret højt på dyssens sider. Dyssen ser nogenlunde velholdt ud. Ældre drivhus SV for dyssen. Luftmeldeposten findes ca. 20 m mod Ø, omgivet af større træer mod N. Den findes i ældre have, i et åbent landskab, ca. 125 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links