4976 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
352227
Sted- og lokalitetsnummer
040313-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/10 1893. Gdr. Morten Nielsen Dipl. Afmærkn.: MS 1893, ved Blom. Rest af langdysse. Jordhøjning 15 x 5,5 m, 1,5 m høj. I nord- enden kammer, bestående af 4 sidesten, ingen dæksten. Græs- klædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af langagtig Form, c. 6' høj, 49' lang i Retningen NordSyd, 18' bred. Skønnes at have været en Langdysse. 10' fra Højens nordlige Ende et tomt Gravkammer uden Overligger,dannet af 4 store Stene, hvis indadvendende Sider ere næsten plane og delvis kunstig tilglattede. Retning Nord-Syd. Kammerets Længde 5'8", Bredde 2'7" - 2'9", Dybde 4'2". Sidestenene naa med deres øvre Rand op i Højens Overflade, dog er Endestenen mod Nord c. 1' lavere end de andre, oventil er den kunstig tilglattet. Den Del af Højen, som omgiver Gravkamret (indtil c. 10' til alle Sider), er væsentlig dannet af store haandlige Stene, den sydlige Del af Højen derimod væsentlig af Jord. Mod Øst er Højen ud for Kammeret gravet bort indtil dettes østlige Sidesten. Fredet ved Deklaration udstedt d. 21 Juli 1893, thinglæst 3/10 1893. MS. Bevoksning: 1984: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse: Jordhøjning 15 x 3 1/2 m. 1 1/2 m. høj. I Nordenden Kammer, bestaaende af 4 Sidesten, ingen Dæksten. Græsklædt i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Den måler ca. 1,5 x 15 x 5 m. i NV-SØ-lig retning. Højen er jævnt hvælvet i den S-lige 2/3 og i N-enden er en lavning, hvor der er et kammer ca. 1,5 m. fra både N- og Ø- lige side. Aflang kiste i højens retning med 2 lange, store sten i siderne og kortere for enderne. Indre mål ca. 1,6 x 0,7 m., lidt bredere i bunden, hvor der ligger en del marksten (dog ikke påtalt). Ingen dæksten. Der ligger mindre dynger af marksten ved kisten og ved højfod i højens S-ende. Ingen randsten, sikkert fjernede. Bevokset med græs, pericum og mindre blomster. Den ligger på mindre højning på skråning ned mod mosestrækning ca. 175 m. fra offentlig vej. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1984: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links