Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312727
Sted- og lokalitetsnummer
020405-5
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 6401 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Megalittomt, "Horndysse". Højen er 0,8 m høj og 8 x 30 m stor, orienteret i N-S retning. Flere gamle nedgravninger, især i den nordlige trediedel. I lund omgivet af ager.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, ødelagt. N.t.Nø-S.t.Sv 126' lang. Breden ubestemmelig. Randstene: I den sydl. Ende: 1 Væltet (4 1/2' lang). I den østl. Side: 3 staaende. I den nordl. Ende: 3 staaende (den største 2 1/2' høi). Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Horndysse", helt ødelagt Langdysse, ingen Sten paa Plads.
1976
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHorndysse. Langdyssen ligger på en sandet, banke mål ca 30x8 m, 0,8 m høj. Orientering N-S, flere gamle afgravninger især i den nordlige tredjedel. En enkel løs marksten i kanten af dyssen ellers ingen synlige sten. Ligger på kanten af svagt bølget moræne ca 100 m fra sumpet kratbevokset område mod SØ. Markvej (antagelig offentlig) lige S for anlægget, vidt udsyn bortset fra et opkørt område ca 50 m mod SV. (areal ca 50x50 m) m. gammelt fundament. Omtrent 300 m til landbrug. Navn og adresse på berejserblanket. (ikke helt så ødelagt, som det står på journ. kortet). ** Seværdighedsforklaring ** Bes. 8.10.87. M.B. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Tinglyses (F53-3546). Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
1985
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links