oversigt, med andre høje
.
oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292337
Sted- og lokalitetsnummer
030401-29
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/10 1905 (Hmd. Peter Petersen) Afmærkn.: MS. (1906, L. Lassen) Langdysse, "Kæmpegraven", 60 m l, 8 m br., 1 m h. Randsten: mod NV. 1, mod NØ 18, mod SØ 1, mod SV 23. 25 m fra SØ-enden rest af kammer, best. af 1 endesten og 1 sidesten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVestligst ovenpaa Højderyggen i Flugt med Højrækken paa Nr.19 og Nr.6a af Aasetofte ligger en Langdysse "Kæmpegraven" kaldet, temmelig forstyrret navnlig i den S.Ø. Ende. Den er c. 200' l., 26' br. og ligger i Retning NV-SØ. Omtr. 80' fra den S.Ø Ende ses Resterne (1 Endesten og 1 Sidesten) af et aflangt firkantet Gravkammer 5 1/2' l., 2' br. 10 [grader] mer i V-Ø Retning end selve Dyssen. Af Randstene synes der oprindeligt at have været c. 40 paa hver Side og c. 3 for Enden, nu er kun 1 Sten tilbage for hver Ende 21 paa den sydvestre og 29 paa den n.ø. Side, næsten alle paa et Par nær mod S.V. væltede og for en Del sprængte. Dens Højde er omtr. 3' der er kun en lav Jordhøjning inderfor dem. Til den i ældre Beretninger anførte runde Stenkreds S. f. Dyssen er ikke længre synlig Spor. Langdyssen er fredlyst i Skjøde af 27 Marts tinglæst Maj s.A. Bevoksning: 1983: Græs
1938
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, "Kæmpegraven", 60 m. l, 8 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod NV. 1, mod NØ. 18, mod SØ. 1, mod SV 23. 25 m. fra SØ.-Enden Rest af Kammer, bestaaende af 1 Endesten, 1 Sidesten. Græsklædt i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kæmpegraven". Langhøj, VNV-ØSØ, 0,6 x 70 x 8 m. Randsten : V 2, N 12, Ø 0, S 13. Ca. 25 m fra ØSØ-enden af højen ses rester af et kammer i højens længderetning, nemlig en side- og en gavlsten. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig som del af højgruppe. Plejes. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links