Højen set fra syd
.
Højen set fra sydvest
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390939
Sted- og lokalitetsnummer
220304-153
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Kæmpekisterne", langhøj, 23 m lang (øst-vest), indtil 10 m bred. Højen smalner til mod vestenden. Afgravet fra vestenden med en indtil 1 m dyb, 4-5 m bred og ca. 10 m lang sænkning. Heri 3 delvis jorddækkede sten med fladestørrelser 1,1 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 x 0,7 m og 0,8 x 1,1 m (antagelig sten fra et kammer). I sydsiden af midtersænkningen står en stor sten, synlig flade 0,8 x 0,9 m. I vestenden 2 knapt så store randsten. Østendens sydlige del bortgravet, i dens nordlige del er i nyere tid bygget et uoverdækket 1,4 x 3 m bredt og 1 m højt rum af stablede marksten. For østenden mod nord ligger en stor sten, fladen er 0,85 x 0,85 m stor, lidt sydvest for denne en sten, hvis synlige flade er 0,6 x 1 m stor; vest for førstnævnte sten - på højens nordside - står 3 sten knapt så store, i klynge. I nordsiden iøvrigt flere store sten, næsten skjult af bevoksning. Højens nordside dan- ner skel mellem løvskov og ager. I skov, bevokset med løvtræer.

Undersøgelseshistorie

1878
Diverse sagsbehandling - Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
1878
Diverse råstofgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUnder søgning efter sten (til brosten) fandtes 2 sten i toppen af højen. De viste sig at høre til 2 stenkamre, der lå med 1½m's afstand, orienteret nnv-ssø. Hvert kammer havde 5 bæresten. Kamrene blev udgravet under ledelse af Prof.Heinzelmann fra Kiel. I det største, vestlige kammer fandtes kun en rund sten med spor af slid på den ene side, i det østlige kammer nogle uornamenterede potteskår. Kamrene blev stærkt forstyrret ved "udgravningen".
1878
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kæmpekisterne", allerede hos Kjer: ruineret. Rest af Langdysse, vistnok med Retning ØsØ-VnV. Mod ØsØ staar et Parti af Højningen, kun afgravet i østre Side, ved et Dige, 3 Sten synes at være Randsten paa Plads. Højningen 1 m h., nu 10 m l. Midte og nu Ende af Dyssen er dybt afgravet, til 1,5 m under Top. Her ligger 3 større Sten, antagelig Sidesten, ingen paa Plads. En Dæksten, ca. 1,5 x 1,2 m br, 0,6 l. er ført til Genner som Mindesten. Efter Danevirke 4/2 1872 (cit. Aarb. 1914, S. 52) er 1878 fundet 2 Stengrave, hver med en Dæksten paa 5 Bæresten.
1920
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kæmpekisterne", langhøj 23 m l. (Ø-V) indtil 10 m br. Højen smalner til mod V-enden. Afgravet fra vestenden med en indtil 1 m dyb, 4-5 m bred og ca 10 m lang sænkning. Heri 3 delvis jorddækkede sten med fladestørrelser 1,10 x 0,5 m, 0,5 x 0,5 x 0,7 m, og 0,8 x 1,10 m, (antagelig sten fra et kammer). I S-siden af midtersænkningen står en stor sten, synlig flade 0,8 x 0.9 m. I V-enden 2 knapt så store randsten. Ø-endens sydlige del bortgravet, i dens nordlige del er i nyere tid bygget et uoverdækket 1,4 x 3 m bredt og 1 m højt rum af stablede marksten. For Ø-enden mod N ligger en stor sten, fladen er 0,85 x 0,85 m stor, lidt SV for denne en sten hvis synlige flade er 0,6 x 1 m stor, V for førstnævnte sten, på højens N-side, står 3 sten knapt så store i klynge. I N-siden i øvrigt flere store sten næsten skjult af bevoksning. Højens N-side danner skel mel. løvskov og ager. I skov bevokset med løvtræer.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links