Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191871
Sted- og lokalitetsnummer
140110-82
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 60 x 15 x 1 m, bevokset med gran, i plantage. Uskadt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer paa den flade Mark findes en Kam, som har en nordlig og sydlig Retning og en Længde af 120 Alen. Den er 35 Alen bred overalt og henved 2 Alen høj, undtagen over Midten, hvor den er 91" høj. Den er meget steenrig især i sin nordlige Halvdeel og i Toppen. Der er dog ingen større Steen, men større og mindre Bæresteen mellem hverandre. En Lavning følger den mod Øst. Om den forhen har været brudt kan nu ikke sees. Nu er den lynggroet og beplantet med Gran. Øst for Lavningen har tidligere været en lignende langstrakt Høj, men nu er den næsten ganske bortkjørt. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVej hen over N-lige del, ellers tæt beplantet. *************************************** Genbesigtigelse 4.11.1986: Langhøj, N/S-orienteret. S-lige halvdel ca. 1,5 m. høj, nær N-enden stiger den til en højde af 2,5 m. Tæt N for denne forhøjning går et sjældent benyttet kørespor tværs over højen, uden dog at have beskadiget denne. På hele højen står ca. 10 m. høje graner. Overalt på højen anes under grannåletæppet (en belægning med) nævestore rullesten. Ingen synlige store sten. Formentlig en usædvanlig intakt langdysse med jorddækket kammer og do. randsten. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rodvælter på toppen. Bevokset med mange gamle nåletræer, rigtig mange små nye selvsåede nåletræer og brombærkrat.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links