3338 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322122
Sted- og lokalitetsnummer
030109-59
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

To (sb.59-60) tæt sammenliggende langdysser i krat og ege- bevoksning omgivet af et stengærde. Beliggende i ager ved vej. Rester af 4 stenkamre ses: NMI: (nævnes fra vest til øst): I. Stenkammer af 7 noget forskubbede sidesten og stor ned- skredet dæksten. (sb. 60) II. 1 sidesten, 1 gangsten af meget ødelagt dyssekammer. (sb. 60?) III. 1 sidesten, 1 tærskelsten af dyssekammer. (sb. 59). IV. Dyssekammer, fritstående, med stor dæksten, på 3 side- sten, 1 gangsten i syd. (sb. 59). NMI: (Mindesmærkerne bør restaureres og frilægges).

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI et Krat ved Gaarden ligger i 23' Afstand to Langdysser [sb.59-60]. Den østligste og største [sb.59] er 60' l. 29' br. Den har indesluttet et kisteformet Gravkammer, af hvilket kun en Sidesten og Tærskelstenen staar tilbage, dimens. c. 6'7" l. 2'1" br., og en Gangbygning af den antydede Form med et 10'9" l. 6'7" br. Kammer, Gangstenen 5'6" l. Langdyssernes Randstene lader sig ikke nøjagtig følge. Den største Langdysse har 4-5 Endestene mod NV. c. 5' h., de andre c. 4' h., for største Delen væltede. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Den østligste af] To tæt sammenliggende Langdysser i Krat og Egebevoksning omgivet af Stengærde. Beliggende i Ager ved Vej. Rester af 4 Stenkamre ses. [2 eller 3 i sb 59]. (nævnes fra Vest til Øst: I......[i sb 60] II.....[i sb 59 eller 60, nævnes under sb 60] III. 1 Sidesten, 1 Tærskelsten af Dyssekammer. IV. Dyssekammer, fritstaaende, med stor Dæksten paa 3 Sidesten. 1 Gangsten i S. (Mindesmærkerne bør restaureres og frilægges)
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSe 3221-21. ** Seværdighedsforklaring ** Se 3221-21. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Se 3221-21. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig langdysse tæt på vej.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links