8889 oversigt indre af høj. Set fra V.
.
8888 randstene i S. Set fra SV.
.
8885 randstene i N. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41254
Sted- og lokalitetsnummer
050213-57
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Knudsskov Tingl.: 29/5 1878. Generalinde A. von Oxholm, Rodenfeldt. Afmærkn.: MS 1889 Langdysse, 4,7 x ca. 24,5 m. I ager ved have. Bevokset med hyld. 2 kamre og 35 randsten, or. NØ-SV. NMI: Langdysse.....SV. Seværdig; men bør restaureres.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en lille Høining i den jævne Flade ligger en Langdysse, omhyggelig og regelmæssig bygget af store og smukke Sten. Af Randstenene ere mange omstyrtede, men kun 1 borttagen. I den vestre Ende stod oprindelig 5 Sten, 1 er nu falden langt ud fra sin Plads, 1 er omstyrtet, den midterste, 4 Fod høie Sten er sjelden smukt tilspidste. Mod Øst findes 4 Endesten. Indenfor Randstenene findes nu ingen Jordhøi, men der er al Grund til at antage, at der ogsaa her har været en Høining af Jord og Sten, da Jordfladen er fuld af Huller og Høininger. To udgravede Gravkister, Sidestenene tildels ødelagte og Dækstenene afvæltede. Usikre Spor af en Gravkiste i den østre og vestre Ende af Langdysse. Se Pl.9.
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 15'x 63'. I Ager ved Have. Bevokset med Hyld. 2 kamre og 35 Randsten. Or. NØ.-SV. (Seværdig, men bør restaureres).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLanghøj og kamre orienteret ØNØ-VSV. Kammer i vest: der ses kløvemærker i bæresten i nord. Flintafslag i muldvarpeskud på højen.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links