9446
.
9456
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292643
Sted- og lokalitetsnummer
010203-67
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/10 1856 (Frederik VII) Overfredn.kendelse af 15 /11 1974 om naturfredning. Afmærk.: MS 1887 Langdysse, 15,7 m l i NØ-SV, 10,5 m br. Randsten: SØ 5 (1 væl- tet), NV 1, NØ 1, SV 2 (2 v). Kammer af tre sidesten, 1 tær- skelsten og 1 dæksten. Nær kamret 2 sten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1862
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Juni 93: Uvist om dimensionerne stammer fra Kornerup eller Madsen]
1862
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer på lodden ligger en af staten i året 1855 fredet langdysse. Da dens stensætning i randen er meget ødelagt, kan dens størrelse kun omtrentlig angives 50' i længden 33 1/2' i bredden. Den ligger i retningen nø-sv. 13' fra den nø ende og 10' fra den sø. side knejser et af en kolossal, højrygget overligger dækket gravkammer, der vender i modsat retning af dyssen, nemlig sø-nv. Gravkammeret er af firkantet grundform 6' l. 4 1/2' bredt (forneden) og 4'4" højt, bygget af tvende lange sidestene, der nu hælde temmelig meget over mod hinanden og 2 endestene, den mod sø dog kun 2'4" høj. Alle sidestene såvel som overliggeren vende en flad side indad, på de tvende lange sideflader ses en talrig mængde halvkugleformede fordybninger af forskellig størrelse, den størstre 3" i diameter. Nogen bestemt orden i hullernes pladser er ikke til at spore.- Langdyssens stensætning i randen er som sagt meget ødelagt. Mod sø stå endnu 4 stene på deres plads, en femte ved siden af er omvæltet. Kun en ses mod nv og af endestenene ligger mod nø kun 1, mod sv. 2 (oprindeligt stod der vistnok 3 for hver ende) rokkede fra deres oprindelige pladser. Den oprindelig midterste mod sv har en lænde af 7 1/2' i sin fulde udstrækning. 6'6" fra kammerets sø ende i en noget skrå retning og indenfor randstenene ses en opretstående sten af størrelse som disse, 3'3" lige ud for samme ende ses i jordskorpen en i den øvre ende aflang, større sten at rage frem. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1882
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 15,7 m l. i NØ-SV, 10,5 m br. Randsten: SØ 5 (1 væltet), NV 1, NØ 1, SV 2 (2 v.). Kammer af 3 Sidesten, 1 Tærskelsten og 1 Dæksten. Nær Kamret 2 Sten. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1944: Restaureret ved Raklev.
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBør genbesigtiges. Langdysse (NØ-SV). Kammer 3 sidesten, 1 dæksten, 1 tærskelsten. 3 store opretstående randsten samt flere mindre. Affald (jord og sten) fjernet jvfr. aftale fra 1975. En sti der tidligere førte fra Orebjergvejen ned til dyssen er pløjet op - er den tinglyst? Elledningder på mast ført over marken umiddelbart syd for dyssen. Bør besigtiges p.gr. af dårlig iagttagelsesbetingelser. (regn+kuling) Mål: 3,2x15,7x10,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggenhed på højdedrag med udsigt over Isefjorden. Pædagogisk illustrativt eksemplar. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links