Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
170952
Sted- og lokalitetsnummer
130901-73
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

1709-51 og 52. Tingl.: 13/4 1882. Købt Afmærkn.: MS. 1919, Kjær 2 parallelle langdysser, or. Ø-V og sammenbyggede. Lynggroe- de, i ager. Ingen randsten. Rester af kammer (2 sidesten) i nordliges (1709-52) østende. Længde 140 m, bredde 2 x 12 m. Ca. 2 m høje. 1709-52 er den nordligste. Fjeldsø, matr.nr. 6d: To langdysser i skel til matr.nr. 5d af Fjeldsø.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen fredede Dobbelt-Lang-Høj, "Langdos" [sb.73A-73B]. [Også beskrivelse under Rinds-herred, Fjelsø s. nr. 31 ?]
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredlyst i 1882. 552' lang, NØ-SV. To parallelt løbende sammenhørende Langhøje [sb.73A-73B]. ]deri[ To stensatte Gravkamre ere tidligere udgravede.
1892
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 parallele Langdysser [sb.73A-73B]. Or. Ø-V og sammenbyggede. Lynggroede i Ager. Ingen Randsten.....L. 140 m. Br. 2 x 12 m. ca. 2 m. høje.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Museal besigtigelse - Viborg Museum
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed besigtigelse af nærliggende lokalitet [sb. ???] blev VSM opmærksom på fejl i kortafsætningen af den dobbelte langhøj sb. 73 samt rundhøjen sb. 75. Det er rettet således at den tidligere sb. 73 nu er benævnt sb. 73A (nordligste) og 73B (sydligste) og sb. 75 er flyttet i overensstemmelse med ældre kort og beskrivelser.
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor[NM har endnu ikke modtaget papirer fra SNS vedr. nyfredning, men efter aftale med T.D. bliver sb. 73A = 1709-52, sb 73B = 1709-51 og fredningen på sb. 75 ophæves].
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links