7026
.
7030
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312616
Sted- og lokalitetsnummer
020609-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 10 x 22 m. Randsten: øst 15, vest 12. Kammer af 3 bæresten. Spredte graner.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa flad, men høitliggende Mark ligger en Langdysse, omtrent med Retning N-S. Langs den vestlige Side findes 14 Randsten, der rage 2-2 1/2' op over Høien og alle have en Flade der vender udad, 11 staa i deres oprindelige Stilling, kun de to yderste mod N og den anden fra S ere omstyrtede. I den østlige Side er Randstenenes Antal 15, der med Undtagelse af den sydligste alle staa paa deres oprindelige Plads, imellem den tredie og fjerde fra N er der borttaget en Sten, af den 6te er der sprængt et Stykke. C 30' fra den nordlige Rand af Dyssen ligger et udgravet Gravkammer, dannet af 4 Bæresten, der omslutte et aflang firkantet Rum, 6' l. 2' br. 4'3" h. Indgangen har været mod Ø hvor Sidestenen er 2 1/2' lavere end de øvrige. Høien dækker Gravkammeret indtil 2' fra Bærestenenes Overkant. Overliggeren mangler (Pl.8). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 22 x 10 m. Randsten: Ø 15, V 12. Kammer af 3 Bæresten. Spredte Graner.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, mål ca 1,4x22x10 m i N-S'lig retning. Omtrent i midten 3 bæresten til et aflangt kammer med tærskelsten mod Ø, de rager ca 0,4 m op over højoverfladen. Mod V ses 12 bæresten, mod skimtes 1 gennem tæt vegetation. Dyssen ligger ca på en større moræneflade ned mod lavning mod NØ, ca. 100 m fra offentlig vej. Ingen synlig fredningssten. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, højt i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links