Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411914
Sted- og lokalitetsnummer
090201-2
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, med to jættestuekamre. Orienteret nø-sv. Af det vest- lige kammer ses top af 12 sidesten (1,75 x 7 m), af det østlige kammer 9 sidesten (1,75 x 6 m). Sprængte rester af dæksten i østkamret, hvis vestende er øde- lagt. Bevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal udgravning - Langelands Museum
1951
Museal restaurering - Langelands Museum
1962
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj med 2 rektangulære jættestuekamre orienteret Ø/V. Ø-lige kammer 5,0 x 1,7 m. (indvendigt mål), sat af 10 bæresten. Dæksten mangler helt. Gangåbning mod S, gangens bæresten mangler, men en 3,0 x 1,2 m. gang er markeret med løst opsatte stenfliser (tørmursfliser?). V-lige kammer 5,0 x 1,9 m. (indv.) med 10 bæresten in situ. Ø-gavlen mangler helt, ligeledes dæksten. Gang mod S, en større sten i gangens V-side næppe primær. Herudover i gangens V-side en tilsvarende stenflise-markering som beskrevet under Ø-kammeret, ingen synlig markering i gangens Ø-side, der dog efter terrænformationen synes at have været (restaureret til) 1,1 m.'s bredde. V-kammeret anvendes til vildtfodring og skæmmes af et primitivt "halvtag" bestående af rafter med påsømmet pandeplade, løst oplagt på bærestenene. S-lige højfod markeret ved 5 små randsten i ret linie, højens udstrækning ikke påviselig mod N, Ø og V. Målene angiver derfor hele det udyrkede ovale område, hvori højen ligger, men som mod Ø og V går tæt på (indtil et par m. fra) kamrenes gavlsten. N for Ø-kammeret og V for V-kammeret på højoverfladen flere større sten, alle i sekundært leje. Aftalt med lodsejeren, at vildtfodringsanlægget senest 1.5.83 vil være fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor landskabelig virkning i stærkt kuperet terræn, romantisk beliggende. Samspil med 4119:13. Instruktivt eksempel på jættestuekamre af rektangulær type. Offentlig adgang ønskelig. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links