Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34252
Sted- og lokalitetsnummer
030310-38
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rektangulær stensætning or. N-S anlagt på en naturlig for- højning i terrænet. Stensætningen omslutter en mindre for- højning. Midt indenfor stensætningen ses det øverste af en flad kantstillet sten, antagelig resten af et tidligere sten- kammers væg. Randsten: S 5, Ø 8, N 4, V. Næsten alle randsten væltede eller hældende, men er vist fuldtallig tilstede. Be- vokset med et par meget unge løvtræer og grantræer. På åben plet i skov.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRektangulær Stensætning orienteret N.-S, anlagt paa en naturlig Forhøjning i Terrainet. Stensætningen omslutter en mindre Forhøjning. Midt indenfor Stensætningen ses det øverste af en flad kantstillet Sten. Antagelig Resten af et tidligere Stenkammers Væg. Randsten: 5 mod Syd, 8 mod Øst, 4 mod Nord, 9 mod Vest. Næsten alle Randstenene væltede eller hældende, men er vist næsten alle fuldtalligt til Stede. Bevokset med Par meget unge Løvtræer og Grantræer. Paa aaben Plads i Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, N-S, 5 x 14 x 9 m. På naturlig højning Ø-V i terræn ? Randsten S 5, Ø 8, N 4, V 10. Omtrent på midten anes en aflang sten, Ø-bæresten ? til aflangt kammer i højens retning, 0,8 m lang, 0,1 m høj. Dyssen ligger nær skovbryn i ung blandet løvskov. Omtrent 1-3 m V og N for dyssen er en indhegning, skovens planteskole ? Hegn af ældre dato. Der anes enkelte mindre sten på højen, mål ca. 14 x 9 x 0,3 m, lidt ujævn overflade, areal indenfor 11,5 x 5,5 m. Randstenene rager ca. 0,5 m op over terræn. Der vokser løvtræer udenfor randstenene, området indenfor er bevokset med græs, der nyligt er slået. En tilvokset skovsti fører forbi dyssen ca. 5 m fra Ø-siden, ca. 50 m til skovvej og 400 m til offentlig vej. Placeret på bakkehæld ned mod lavning mod NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse, med nogenlunde intakt randstenskæde. Bevoksning: 1983: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links