2723 formidlingsskilt ved højfod i V. Set fra V.
.
2732 randstene i N. Set fra SØ.
.
2730 rest af kammer østligt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
412611
Sted- og lokalitetsnummer
050215-14
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stensætning, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/1 1861. Godsejer, assessor H.H. Aagaard til Iselingen. Afmærkn.: MS 1929, Fr. Stoltze Langdyssen "Rynkebjergs Kirkegaard", 8 x 34 m, 0,75 høj. 11 m fra østenden rester af kammer, 2 bæresten; 9 m V for dette 1 sten af kammer + afvæltet dæksten. 3 m derfra ses toppen af 4 sten i halvkreds og en 5. i midten. Randsten: N 18 (2 væltede), V 4 (3 væltede), S 21 (1 væltet) og Ø 2 (væltede).

Undersøgelseshistorie

1859
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1859
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rynkebjergs Kirkegaard" er Navnet paa en fredet Langdysse. "Det var nemlig oprindelig bestemt at bygge Ørslev Kirke paa dette Sted, men, hvad der byggedes om Dagen, det ødelagde Troldene om Natten". De fleste Randsten ere bevarede, større og mindre Sten, stillede med større eller mindre indbyrdes Mellemrum. En af Endestenene mod Øst har en Høide af 5 1/2 Fod. Ingen Jordhøining indenfor Randstenene, derimod henligge her en Del større og mindre Sten, som formentlig have dannet Gravkister, ligesom der henimod den østre Ende findes Levninger af en lille Kiste. Se Tegning af Kornerup i antiqu.topogr. Archiv og Pl. 24. Fredet Mindesmærke, se Skriv. fra Godseier Aagaard af 1861.
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse"Rynkebjergs Kirkegaard" 34+8 m. 3/4 m.høj. 11 m. fra Østenden Rester af Kammer 2 Bæresten, 9m. V.f.dette 1 Sten af Kammer + afvæltet Dæksten. 3m. derfra ses Toppen af 4 Sten i Halvkreds og en 5. i Midten. Randsten: N 18(2v.), V.4(3v.), S.21(1v.), Ø.2(1v).
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadigelse. Jvf. j.nr. 763/44 og 674/48.
1949
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLangdysse. FM-sten sat indenfor randsten i højens vest-ende.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links