Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360623
Sted- og lokalitetsnummer
200103-173
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Tornum, art.8, kortbl.3, parcel 116/1. Langdysse, 1,25-1,5 x 12 x 98 m. Stærkt forgravet. Stort hul 19 m fra østende efter fjernet kammer. Et lignende hul 23 m vest herfor og endnu et 24 m vestligere efter et andet og tredje kammer. Af randsten er en del tilba- ge, omend de gerne ligger noget uregelmæssigt. Ved vest- enden to væltede og sprængte. Ved sydsiden 7 væltede og sprængte. Ved nordsiden 19 sten, deraf 2 stående. Græs- klædt i ager. (Kreaturerne er ret hårde mod højen, men de har dog ikke ændret dens udse- ende. Ejeren, for hvem dette blev påtalt, lovede at passe på i fremtiden).

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 98 m l. i Ø.-V., 12 m br. Jordhøjningen endnu 1.25- 1.50 m høj, stærkt forgravet. 19 m fra Ø-Enden et stort Hul efter et borttaget Kammer. 23 m V. for dette et lignende Hul efter et andet Kammer, 24 m V. herfor et Hul efter et tredje Kammer. I Hullet endnu enkelte Sprængstykker. En stor Del af Randstenene er fjærnede. For Vestenden ses 2 væltede og sprængte. For Sydsiden 7 væltede og sprængte, 1 staaende. For Nordsiden 19 Sten, kun 2 staaende, Resten væltede og sprængte. Jordhøjen lyngklædt.
1951
Diverse råstofgravning - Haderslev Museum
1951
Planlagt byggeri/anlæg - Haderslev Museum
1951
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
1951
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI forbindelse med vejarbejde ønskes fredning hævet, da man vil bruge stenene fra langdyssen til vejbyggeri. Dette afvises.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 1,25-1,5 x 12 x 98 m. Stærkt forgravet. Stort Hul 19 m fra østende efter fjernet kammer. Et lignende hul 23 m vest herfor og endnu et 24 m vestligere efter et andet og tredje kammer. Af randsten er en del tilbage, omend de gerne ligger noget uregelmæssigt. Ved V-enden to væltede og sprængte. Ved S-siden 7 væltede og sprængte. Ved N-siden 19 sten, deraf 2 stående. Græsklædt i ager. (Kreaturerne er ret hårde mod højen, men de har dog ikke ændret dens udseende. Ejeren, for hvem dette blev påtalt, lovede at passe på i fremtiden).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links