Fortidsmindet set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41167
Sted- og lokalitetsnummer
090426-26
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lille langdysse, 0,5 x 12 x 5 m, orienteret NNØ/SSV. I vest 8 randsten, i øst 5 plus en løstsiddende større sten (en skubkværn). I den sydlige halvdel af højen et formodet kammer, næsten jorddækket, hvoraf 3 sten ses, heraf i hvert fald to vistnok bæresten in situ.

Undersøgelseshistorie

1972
Museal besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille langdysse orienteret NNØ/SSV. I V 8 randsten, i Ø 5 plus en løstliggende sten i randstenslinjen. Sidstnævnte sten er en skubkværnligger. I sydlige halvdel af højen et formodet kammer, næsten jorddækket, bestående af 3 synlige sten, hvoraf de 2 sandsynligvis er bæresten, mens den tredje enten er en bæresten eller en forskubbet dæksten. Ejeren ønsker selv at pleje højen ved rydning af krat og nåletræer, så højen bliver mere synlig. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderLille langdysse, 0,5 x 12 x 5 m, orienteret NNØ-SSV. I vest og øst ses randsten og i den sydlige halvdel af højen et formodet kammer.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links