Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533527
Sted- og lokalitetsnummer
060203-29
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/11 1889. Gdr. M. Olsen Diplom (1906) Afmærkn.: MS 1897, lærer J.A. Jørgensen Langhøj, "Stenebjerg", ca. 14,6 m i V-Ø og ca. 7,3 m i N-S. I S-siden står 6 store ca. 1,8 m høje, meget tykke og i N-siden ligeledes således 6 sten, i østenden 2 mindre og i vestenden ingen.

Undersøgelseshistorie

1808
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1808
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSteene-Bjerg, der ligger midt i en Havreager, er een meget lav Høy, imod alle de andre [blandt andet sb.5, 39A, 47-48, 63]. - Det er kuns en halvanden Alen høyt, men er aflangt, 16 skridt langt og 10 skridt bredt, og omgivet med 12 store Steene, hvoraf de 6 ere meget høye, men de andre 6 kun lave. - Formodentlig er deri en Begravelse.-
1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed gravning i højen fandtes kun enkelte lerkarskår, brændte ben samt trækul. En konge siges at være begravet i højen.
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Stenebjerg" saaledes benævnes i Folkemunde en mærkelig nu tildels ødelagt Gravhøi. Jansen har gravet i Høien, men om Oldsager fandtes vides ikke. Det mærkelige ved Stedet er, at der i Gravhøien staar en oval Kreds af store svære Granitsten, som ganske ligne almindelige Bautastene. De kunne ganske vist have dannet Væggene af et stort Gravkammer, men i saa Fald maa der have været mange flere samt Overliggere ect ect [?] hvilket næppe er rimeligt. Jeg er derfor tilbøielig til at antage, at det er virkelige Bautastene oprindelig opreiste enten inde i Høien eller som en Kreds om dens Top.- Bevoksning: 1985: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Stenebjerg", Langhøj. Omsat med 14 store Sten.- Som Dekl. F.M. 1889.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, orienteret ø-v. 2,2 x 16,3 x 10,2 m Selve højen er indtil ca. 1,4 m høj og bevokset med græs slået som plæne. Omsat med meget store, opretstående bautasten: i s:7 (heraf én udvæltet eller sprængt), i n:6 (i rækken mangler 1 eller 2), i ø:2. I ø-enden lille totrinstrappe af lecasten. Intet kammer synligt. Der er offentlig adgang til dyssen , der ligger i en stor, meget smuk og velholdt have. Herfra sælges frisk frugt og grønt til turister, af hvilke mange besøger højen. Ejeren, en venlig ældre mand, oplyste, at han ikke længere selv kunne magte at skubbe en plæneklipper op på højen. Det var i år med nogen besvær lykkedes ham at få kommunen til at slå græsset på højen for ham. I tilfælde af fremtidige problemer for ejeren med pleje af højen, bør evt. amtskommunen overtage vedligeholdesen. Det vil være en rimelig gengæld fra det offentlige, for den gestus det er at tillade offentlig adgang til fortidsmindet i en privat have. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv en ualmindelig smuk og monumental megalit, repræsenterende en ikke egnstypisk gravform. Også seværdig på grund af det fine havemiljø. Bevoksning: 1985: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links