8345 randstene i Ø. 2 stående, 3 udvæltede. Set fra NNV.
.
8339 meterstor sten 1,5 m N for gavl i N. Set fra N.
.
8337 gavl i N, 3 sten en kløvet og en væltet. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42278
Sted- og lokalitetsnummer
050206-154
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 4 x 12 m. Ingen jordhøj. Randsten: S 2, N 3 og Ø 5; vestre randstensrække fjernet ved vejanlæg.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa svagt bakket Flade ligger en Langdysse, 34 Fod lang i NordSyd, 19 Fod bred. Næsten alle Randsten ere omstyrtede, men bevarede (mod Nord 5 Endesten, mod Øst 7 Sten), de ere store og smukt formede. Ingen Jordhøining. 13 Fod fra Sydenden findes Gravkisten: 2 Sidesten, 5 Fod lange, samme Længderetning som hele Dyssen, Endesten i Kisten og Dæksten mangle. Omtrent 2 Fod udenfor den nordøstre Hjørne-Sten i Stenkredsen skal der i 1852 ved Gravning være fundet nogle Sølvmønter.
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, i kanten af en Granskov, ud til en Vej, som har bortskaaret dens vestre Langside. Meget mere medtaget, end da Sognebeskrivelsen optoges. Ingen Jordhøjning, intet Kammer synligt. Af de ret store Randsten forefindes endnu: i Ø-Siden 3 faldne, 2 staaende, i N-Enden 1 staaende, 2 faldne, i S-Enden 1 staaende, 1 falden.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 12+4 m. Ingen Jordhøj. Randsten: S 2, N 3, Ø 5, vestre Randstensrække fjernet ved Vejanlæg.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkOrienteret N-S. Randsten: N 4, S 2 og Ø 5. Sten i nærheden af fortidsmindet og som kan være relateret til anlægget: en meterstor sten 1,5 m N for gavl i N, en kløvet sten 3 m V for højfod og en meterstor sten 3 m V for gavl i S.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links