Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312717
Sted- og lokalitetsnummer
020415-24
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 15 x 10 m, 1 m høj. Kammer af 3 bæresten og afvæl- tet dæksten med mange skålformede fordybninger. Randsten: S 5. Overfladen hullet.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ødelagt Langdysse. Nv.t.V-Sø.t.Ø 58' lang (opfyldt med Markstene). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 15 x 10 m, 1 m høj. Kammer af 3 Bæresten og afvæltet Dæksten med mange skaalf. Fordybninger. Randsten: S 5. Overfladen hullet.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse mål ca 15 (?)x10 m, orienteret N-S. Højde 1 m. Kammer med 3 bæresten og en nedgledet dæksten med skåltegn, der rager ca 0,4 m op over højen. Åbning mod Ø, placeret i den sydlige ende. Mod nord gamle afgravninger. dyssens længde er vanskelig at afgøre mod N et vandfyldt hul fyldt med affald og mange sten, flere ganske store, areal ca 10x10 m. Muligvis bedre at dække dette end fjerne sten? Der er også dynger på dyssens sider, vanskeligt at tælle randsten. Dyssen er placeret i et ret jævnt morænelandskab på en skråning ned mod Maglemoseådal, vidt udsyn. Ca 1 km til landevej, på mark ca 100 m nord for markvej. Traf ikke ejer hjemme, bad en ansat orientere om, at det var forbudt at lægge sten for fremtiden. Navn og adresse på berejserblanket. Genbesigtigelse 29/12-83. Der var ikke nyere stendynger på dyssens høj - de ældre af mindre omfang og næsten tilgroede. Omtrent 4-5 m N for dyssens formodede N-side er den omtalte lavning, som jeg tror er en gammel mergelgrav, mål ca 10x10 m, nu indtil 1,5 m under terræn på midten. Der ligger mange sten af nyere og ældre dato - blandt meget store sten på ca 1 m' længde, det kan være fjernede randsten. Affaldet er enkelte rustne jerntøndedele. Jeg vil foreslå, at ejer enten lader hullet gro til eller sørger for en vis tildækning, med påbud om ikke at lægge affald/flere sten ved dyssen. hullet ses ikke på afstand, da græsbevoksning og 1 hyld i kanten delvist skjuler de øvre sten. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links