kammer set fra syd
.
kammer set fra ØNØ
.
kammer set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38231
Sted- og lokalitetsnummer
040419-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse uden høj, men med dobbelt række randsten. Yderkred- sen 9,50 x 6 m, bestående af 5 randsten i vest, 6 i nord, 4 i øst, 6 i syd. Inderkredsen, 8 x 5 m, består af 18 mindre sten, stillede i en oval. Kammer i Ø-V af 6 bæresten, 2 i hver lang- side og 1 for hver ende, indvendig 1,40 x 0,65 m, ingen over- ligger.

Undersøgelseshistorie

1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, uden Høj, men med dobbelt Række Randsten. Yderkredsen 9.5 x 6 m., bestaaende af 5 i V., 6 i N., 4 i Ø., 6 i S. Inderkredsen, 8 x 5 m., best. af 18 mindre Sten, stillede i en Oval. Kammer i Ø.-V. af 6 Bæresten, 2 i hver Langside og 1 for hver Ende, indvendig 1.4 x 0.65 m., ingen Overligger.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMegalitanlæg, 1,1 x 8 x 8 m. Højrest måler ca. 0,1 x 8 x 8 m med store randsten, rager ca. 1 m op, i en firkantet stensætning. Indenfor findes en lidt uregelmæssigt rundet, mindre stensætning, som også kan betegnes randsten, omkring 1 central stenkiste i Ø-V'lig retning, med ret små, parallelt satte bæresten, 2 N, 2 S, 1 V og 1 Ø, indre mål ca. 1,5 x 0,6 - 0,4 m (smallest mod Ø) - ingen dæksten. Nær højen og på den findes enkelte sten. Ret tæt bevokset med buske og små træer, i skov, ca, 4 m fra skovvej og 0,7 km fra landevej. Ret enestående anlæg, datering til TN ? / jernalder ?? Ejer : se 3823-21. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget megalitanlæg, ret højt, i løvskovsområde. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links