606 kammer. Set fra V.
.
605 kammer. Set fra S.
.
598 S-ende. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362320
Sted- og lokalitetsnummer
040513-11
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 7 x 12,5 m. Græsklædt i ager. I midten kammer af fire sidesten og hyldetræ. Stensamlinger på top.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 12 1/2 Meter lang fra Nordøst til Sydvest, 7 Meter bred. I Midten en stensat Grav, 1,20 M lang, 0,70 M bred. Af Randstene har sydvestre Langside 3 staaende, sydøstlige Langside 2 staaende, 2 liggende , nordvestre Ende 2 staaende 2 væltede, sydvestre Ende 1 staaende, 3 væltede. Bevoksning: 1984: Græs
1904
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 7x12 1/2 m. Græsklædt i Ager. I Midten kammer af 4 Sidesten og Hyldetræ. Stensamlinger paa Top.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Orienteret NNØ-SSV Mål ca. SKEMA: 1,7 x 12,5 x 0,8 m FRITEXT: 1,3 x 12,5 x 8 m Pløjet tæt på randsten, tværmål ca. 6 m. Randsten mod N 4, S 4, V 5, Ø 5. Omtrent på midten er et aflangt kammer i højens retning med 2 lange bæresten og 2 kortere for enderne, indre mål: ca. 1,2 x 0,7 m. Ingen dæksten. Randstenene rager ca. 0,4 m op over højen, der er bevokset med græs og mindre planter, intet hyldetræ mere. Ligger ret højt i terræn på kant af skråning ned mod Tystrup sø, ca. 75 m fra vej. Der er pløjet tæt på højfod hist og her, hvad der også er gjort tidligere. Bad ejer (snakkede med konen) om at passe på højfod og fremover pløje 0,5 m fra højen. Ejer: Bent Hansen Tystrupvej ? 7 Tystrup (4længet gård i Tystrup, N for landevej.) ** Seværdighedsforklaring ** Mindre langdysse på skråning ned mod Tystrup sø. Bevoksning: 1984: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bunddække: Græs.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links