41 kammer. Set fra SØ.
.
40 kammer. Set fra NV.
.
38 oversigt. Set fra SSØ.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362322
Sted- og lokalitetsnummer
040513-19
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer på højning 10 x 14 m. i ager. Bevokset med træer. Fire sidesten og sprængte dæksten (rester). 1 gangsten i NØ og 1 ydre tærskelsten.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer paa Højning, 10 x 14 m. i Ager. Bevokset med Træer. 4 Sidesten og sprængte Rester af Dæksten. 1 Gangsten i NØ. og 1 ydre Tærskelsten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer på uregelmæssig rundet højning, fra rundhøj ? Højen måler ca. 0,8 (skema:2,2) x 14 x 10 m i NØ-SV'lig retning, ret flad overflade og omtrent på midten findes 1 aflangt kammer med 3 store bæresten og i tærskel mod SV, indre mål ca. 1,6 x 1,4 m i NV-SØ'lig retning. Lidt SØ og NØ for kamret ligger 3 aflange store stenstykker fra en sprængt dæksten ? samt der findes 1 større og 1 mindre sten måske gang og tærskelsten ? (SE tegning i mappen) Stenene rager ca. 1,4 m op over højen. Højens sider er ret tæt tilvoksede med buskagtige træer, og der anes sten, antagelig randsten (eller markstenvisse af dem). Der findes en del kvas på højen og planter, som delvist ligger over kamret, hvor der er indrettet 1 jægerly (ser nu ubrugt ud) Der er også rejst 1 stiladstårn af jernrør, sikkert til jagt, det måler ca. 1,5 x 1,5 og er 4 m højt, delvist skjult af højens bevoksning af buskagtige træer, ser også ud til at være af ældre dato. Den findes i et åbent landskab, ca. 375 m fra landevej. Ejer: se 3621-21 Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links