Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322554
Sted- og lokalitetsnummer
020607-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stensætning, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 20 x 6 m; ingen jordhøj. 28 randsten: i SSØ 3, ØNØ 13, NNV 3, VSV 9. Kammer af 3 bæresten; sprængt dæksten. Tæt krat. Ny beskrivelse (tilføjelse), F3117/71: "I langdyssens sydlige del (modsat det brskrevne kammer) ses indenfor de store randsten en uregelmæssig stenkreds 4-4,5 m i diameter bestårende af 11 sten, hvoraf kun toppen er syn- lig. Den synlige del af stenene har en diameter på mellem 30 og 60 cm. Nogenlunde midt i kredsen ses toppen af en skarp- kantet sten (overligger eller bæresen i kammer?"

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en tildels ødelagt Langdysse paa flad, lavtliggende Mark. Om Randen af den lave Høi staa endnu 21 Randsten, c. 20' fra den nordlige Ende findes en udgravet Stenkiste, dannet af 2 Sidesten og en Endesten, der alle vende den flade, kløvede Side ind imod Gravrummet. Overliggeren er sprængt og ligger paa Høien. Dyssens Retning er NV-SØ. (Pl.40). Bevoksning: 1982: Løvkrat
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20 x 6 m, næsten ingen Jordhøj. 28 Randsten: i SSØ 3, ØNØ 13, NNV 3, VSV 9. Kammer af 3 Bæresten, sprængt Dæksten. Tæt Krat.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1970
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI sydenden en kreds af mindre sten og muligvis rester af et kammer i centrum af stenkredsen.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Dyssen måler ca 0,2x20x6 m, orienteret NNV-SSØ. Dyssens højning er uanselig og med ret ujævn overflade, der måler 0-20 m. Randsten velbevaret række mod NNØ, ellers lidt uregelmæssig. Randsten NNØ 13, NNV 3, VSV 9 og SSØ 3, hvor der findes flere mindre sten. Kammeret findes ca 1/3 afstand fra NNV-enden. Det består af et aflangt kammer orienteret på tværs af højens længderetning med 2 lange bæresten og 1 mindre mod VSV og 1 mulig tærskelsten mod NNØ, 1 sprængt dæksten ligger væltet mod NNØ. Især udenfor dyssen højt løvkrat, højde op til 0,8 m. Placeret ret lavt i et småbakket landskab ca 20 m fra skovbryn, ca 1 km fra offentlig vej og 150 m fra skovvej. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links