langdyssen set fra øst mod vest
.
langdyssen set fra syd
.
langdyssen i skovbrynet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411259
Sted- og lokalitetsnummer
230101-9
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stensætning, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, "Troldhøj", 2 x 18 x 30 m (Ø-V). Midt på højen større, men flad hulning, hvor det nu forsvundne kammer har stået (iflg. meddelelse fra gdr. Witzke). Langdyssen har dobbelt sæt randsten, nemlig små randsten ved højfoden og store randsten 4 m længere ude for langsidernes vedkommende og betydelig nærmere højfoden for kortsidernes vedkommende. - Antal små randsten: V 6, N 27, S 21, Ø ingen. Antal store randsten: V 1, Ø 1, N 6, S 10,. Bevokset med træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, stærkt forstyrret. Længderetning Ø-V. Den er omgivet af en Stenkrans, hvis Længde er 27,50 m og Bredde 15,50 m. Jordhøjningen indenfor Kransen naar til 2 m. Af Stenkransen er bevaret langs Sydsiden 7 Sten, alle væltede og mere eller mindre jorddækkede, liggende paa Plads efter en ret Linje, for vestre Ende 1 stor foruden et Par mindre, delvis sprængte Sten, langs Nordsiden 3 ligeledes væltede og jorddækkede Sten. Endvidere ligger ved nordøstre Hjørne 2 mægtige væltede Sten og ligeledes ved sydøstre Hjørne 2 meget store, væltede Sten. - I den vestre Ende af Jorhøjningen indenfor Kransen er en stor Udgravning, strækkende sig fra Enden af Højen 10 m ind i denne i Retning Ø-V, med en Bredde af indtil 5 m og ligesaa dyb som Højen er høj. I den østre Ende er intet synligt Spor af et Kammer. - I tæt Skov. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1933
Byggeri og anlæg - Museet på Sønderborg SlotVed opmålingsarbejde øst for "Troldhøj" (antagelig sb. 9, der kaldes sådan på Rabens kort over højene: Nørreskoven) fandtes en flad kobberøkse.oplysning fra Aner & Kersten
1944
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen restaureret: Randsten frilagt og rettet op, den tiloversblevne jord fyldt i sænkningen efter kammeret. Af små (indre) randsten fandtes nu mod nord 27, mod syd 30. Ingen små sten mod øst, 7 sten mod vest anser Raklev for tvivlsomme, idet denne del af højen blev stærkt beskadiget ved fjenelsen af kammeret. De små randsten er 0,4-0,75 m høje. Den egl. høj har været ca. 18 m lang. De store (ydre) randsten er mod syd ca. 1,5 m høje, mod øst 2-2,5 m høje. Efter restaureringen står der i alt 18 store sten omkring højen.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse "Troldhøj" 2 x 18 x 30 m (Ø-V). Midt på højen større, men flad hulning, hvor det nu forsvundne kammer har stået. Langdyssen har dobbelt sæt randsten, nemlig små randsten ved højfoden og store randsten 4 m længere ude for langsidernes vedkommende og betydelig nærmere højfoden for kortsidernes vedkommende. Antal små randsten: vest 9, nord 27, syd 21, øst ingen. Antal store randsten: vest 1, øst 1, nord 6, syd 10. Bevokset med træer i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 6/ktb. Nørreskoven II: Langdysse (rød) lang 28,5 m bred 16 m, 22 randsten. Dyssekammer ødelagt.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Troldhøj". Som beskrevet. Friholdes for al opvækst. Meget seværdig. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links