Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26284
Sted- og lokalitetsnummer
010112-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 1 m x 9 m x 45 m (NNV-SSØ). Ca. 12 m fra sydenden står et kammer på tværs af dyssens længderetning; det er bygget af 4 sidesten, hvoraf den mod øst er lavere end de andre. Over kamret en stor overligger. En gang, hvoraf kun nordsiden (1 sten) er bevaret, udgår mod øst. Ca. 4 m nord for dette kammer ligger et andet og både i bygning og orien- tering ganske lignende. Af gangen, der udgår mod øst, er her kun sydsiden(1 sten) bevaret. Kamrets overligger er kolosal. En 5 m nord herfor har muligvis ligget et nu ganske forsvun- det kammer. Ca. 6 m fra højens nordende ligger et af 4 sten bygget lille kammer orienteret i højens længderetning og dækket af en stor overligger. Randsten: N:1, Ø: 27, S: 4, V: 17. Græsklædt i skov. Anlægget er restaureret.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, 111' lang N.t.N.V.-S.t.S.Ø., ved den n. Ende og over Midten 28', ved den s. Ende 25' bred. Randstene: ved den n. Ende 4 (3 væltede, den ene 7 1/4' lang), i den v. Side 13 (9 væltede), i den ø. Side 32 (20 væltede), ved den s. Ende 4 (2 væltede). 12 2/3' fra den n. Ende og 9 fra den ø. Side et kisteformet Kammer, Retning N.t.N.V.-S.t.S.Ø. 2 større Sidestene, hvorimellem 2 smaa Endestene ere indeklemte, ingen Overligger. Det jordfyldte Gravrum er kun 2 2/3' langt og 1 1/4' bredt. 30' fra den n. Ende er en lille Forhøining, hvor der muligviis har staaet et Kammer. 64' fra den n. Ende et kisteformet Kammer, Retning V.t.S.-Ø.-N. 2 lange Sidestenen, hvorimellem 2 Endestenen indklemte, den ø. Endesteen 1 1/6' lavere end Sidestenene. En stor 7' lang Overligger, den s. Sidesteen er kløvet ved Trykket. Det tildeels jordfyldte Gravrum er 4 1/2' langt, imod V. 2 5/6' imod Ø, 2 1/4' bredt. 6 5/12' fra c [det foran beskrevne kammer] findes: Et kisteformet Kammer, Retning V.t.S.-Ø.t.N. 2 Sidestenen og 2 Endestene, af disse sidste er den østl. 10" lavere end Sidestenene. En stor, 8 3/4' lang Overligger. Gravrummet er 4 1/4' langt og 2' bredt. Lige udenfor Kamret ligger imod Ø. en større Steen.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1939.
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1 x 9 x 45 m (NNV-SSØ). Ca. 12 m fra Sydenden staar et Kammer paa tværs af Dyssens Længderetning, der er bygget af 4 Sidesten, hvoraf den mod Øst er lavere end de andre. Over Kamret en stor Overligger. En Gang, hvoraf kun Nordsiden ( 1 Sten ) er bevaret, udgaar mod Øst. Ca. 4 m nord for dette Kammer ligger et andet og baade i Bygning og Orientering ganske lignende. Af Gangen, der udgaar mod Øst, er her kun Sydsiden ( 1 Sten ) bevaret. Kamrets Overligger er kolosal. En 5 m nord herfor har muligvis ligget et ganske forsvundet Kammer. Ca. 6 m fra Højens Nordende ligger et af 4 Sten bygget lille Kammer orienteret i Højens Længderetning og dækket af en stor Overligger. Randsten: N:1, Ø:27, S:4, V:17. Græsklædt. I Skov. Anlægget er restaureret.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links