Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26285
Sted- og lokalitetsnummer
010112-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 1 m x 8 m x 16 m (N-S). Tværs hen over midten af dyssens jordhøj står på linje 4 sten. Umiddelbart syd herfor står resterne af et kammer orienteret Ø-V, bevaret er nord- og sydsiden og den noget lavere østside, hver dannet af 1 sten. På de to langsider hviler en overligger. 2 m syd for dette kammer står et ganske lignende, ligesom det er de tilsvarende sten, der er bevaret. Randsten: N: 0, Ø: 10, S: 1, V: 12. Græsklædt. I skov. Anlægget restaureret.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn deelviis ødelagt, fiirkantet Langdysse, 45' lang N.t.N.Ø.- S.t.S.V. Randstene: i den n. Ende ingen, i den v. Side 7 (1 væltet), i den s. Ende 2 væltede, i den ø. Ende 7 (2 væltede). 19' fra den n. Ende er Dyssen afdeelt paa tværs ved 4 opretstaaende Stene, Dyssen er her 11 2/3' bred. 3/4 S. for Tværrækken staaer et deelviis ødelagt, kisteformet Kammer, Retning V.- Ø. kun den n. Sidesten og den ø. Endesten (1' lavere end Sidestenen) samt den 7' lange Overligger ere bevarede. Gravrummet har været c. 4' langt og 2 3/4' bredt. 2 1/2' S. for a [det foregående kammer] findes et deelviis ødelagt, kisteformet Kammer kun den nordl. Sidesteen og den ø. Endesteen (1' lavere end Sidestenen) staae paa dens Plads. Retning V.-Ø. Den s. Sidesteen og Overliggeren ere bortvæltede. Gravrummet har været 3' langt og 2 1/2' bredt.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1939.
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1 x 8 x 16 m (N-S). Tværs hen over Midten af Dyssens Jordhøj staar paa Linje 4 Sten. Umiddelbart syd herfor staar Resterne af et Kammer orienteret Ø - V, bevaret er N- og Sydsiden og den noget lavere Østside, hver dannet af 1 Sten. Paa de to Langsider hviler en Overligger. 2 m syd for dette Kammer staar et ganske lignende, ligesom det er de tilsvarende Sten, der er bevaret. Randsten: N:0, Ø:10, S:1, V:12. Græsklædt. I Skov. Anlægget er restaureret.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links