Oversigt set fra nordvest
.
Oversigt set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1204187
Sted- og lokalitetsnummer
110210-116
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst sammen med fr.nr. 1204:177 med følgende beskrivelse: 2 langdysser i forlængelse af hinanden. Begge måler 0,4 x 22 x 7 m, orienteret VNV-ØSØ, Meget medtagne efter borttagning af sten. Kun enkelte spredte randsten tilbage. det er vanskeligt at se hvor den ene dysse slutter, og den anden begynder. 12 m fra VNV-enden ses et polygonalt kammer med gang mod SSV. 3 sten af kammeret bevaret, samt 1 af gangstenene. 12 m fra ØSØ-enden ses en stor, frigravet randsten, samt endnu en sten lige N herfor. Yderligere et par m længere mod N, et hul hvori der ses 1 sten tilbage - formentlig rester af et bortgravet kammer.

Undersøgelseshistorie

1957
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI forlængelse af denne langdysse [sbnr.105] og 22 m vest derfor muligvis resterne af en anden [sbnr.116], 14 m lang, med 5 randsten i nordsiden, 3 i østenden
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThySe F1204177. Digitaliseret og fotograferet under ét.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj i forlængelse af en anden langhøj F1204177.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links