flækket randsten, set fra SV
.
skåltegn på randsten, set fra ØSØ
.
sten med revner, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312212
Sted- og lokalitetsnummer
030603-159
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/10 1918 (I/S Vesterlyngen) Afmærkn.: MS, 1919 Raklev Langdysse 16 x 8,75 m. Randsten: N 2(1 v.), V 7 (1 v.), S 4, Ø 8 (1 v.). Kammer bestående af 4 bæresten og 1 dæksten på plads. Græsklædt i udmark.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, som ligger i Retningen N-S. 45' lang og 23' bred mellem Randstenene, nogen Jordhøj mellem disse, som ere 2 1/2- 4' høje, findes aldeles ikke. Kamret er sat af 4 Sten, og er 3'8" langt, 2'1" bredt og 1'3" højt, Endestenene skraane stærkt indad. Overliggerstenen ligger afvæltet, er 5' lang, 4' bred og 1'4" tyk. Af Randstenene ligge kun to væltede. Disse under [sb. 152-171] nævnte Mindesmærker, som alle ligger paa ganske lavt og fladt Terrain, ere næppe afsatte fuldstændig nøjagtigt paa Matrikelkortet. Bevoksning: 1983: Græs
1891
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 16 x 8,75 m. Randsten: Mod N. 2 (1 væltet), mod V. 7 (1 væltet), mod S. 4, mod Ø. 8 (1 væltet). Kammer bestaaende af 4 Bæresten og 1 Dæksten paa Plads. Græsklædt i Udmark.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse: randsten N 1 V 10 S 4 (skråner meget nedad) Ø 9 (1 v) kammer: 4 bæresten og 1 dæksten hvorpå der findes flere skålgruber, der idag er ved at forvitre bort. Langdyssen græklædt, i den sydlige del ganske svag højning, sidste rest af jordhøjen. I den nordlige del 4 mindre sten, der kan stamme fra endnu et men nu ødelagt kammer. Mål: 1,2x15,6x9,8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse ligger i smukt overdrevsområde der er fredet. Strandområdet og det fredede område er af stor rekreativ betydning. Det besøges hvert år om sommeren af tusindvis af badegæster og anvendes året rundt som naturområde. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links