Faktaboks

Lars Hansen
Født
25. juli 1813, Rønne
Død
10. august 1872, Vestermarie
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Lars Hansen havde, som en række meget tidlige øvelsestegninger vidner om, oprindelig ambitioner om at uddanne sig som kobberstikker. Hofkobberstikker G.H. Lahde frarådede dog dette og i stedet fik H. i 1828 læreplads hos en frimester i København. Efter han var udlært, ernærede han sig en tid fortrinsvis som portrætmaler. I årene 1837-40 besøgte han Lolland-Falster og Møn, hvor han portrætterede medlemmer af embedsstanden og den lokale adel. Det egentlige gennembrud fik han dog i udlandet, hvor han i Sverige i årene 1841-61, kun afbrudt af kortere rejser til Danmark, Tyskland, Norge og Schweiz, etablerede sig som anerkendt portrætmaler. I Göteborg etablerede han en malerskole for borgerskabets unge døtre og afholdt forelæsninger om linearperspektivet på den polytekniske skole.

H.s maleri tilhører den solide, sene guldaldertradition, og det er vel heller ikke tilfældigt, at han, efter han havde udstillet Malerskolen i Göteborg fra 1843 på Charlottenborgudstillingen i 1863, rejste til Italien, hvor han slog sig ned i Rom. Her blev han et skattet medlem af den skandinaviske kunstnerkoloni med nære forbindelser til bl.a. Henrik Ibsen. Han blev kendt under navnet "Gamle Hansen", således som han blev portrætteret i Vilh. Bergsøes roman Fra Piazza del Popolo. Til H.s eftermæle hører, at han i 1871 testamenterede sin formue og sine efterladte billeder til et kommende museum i Rønne. Han kom hermed til at danne grundstammen i det i 1893 oprettede museum, hvor en stor samling af hans værker stadig findes.

Genealogi

Hansen, Lars, 1813-1872, maler. *25.7.1813 i Rønne, †10.8.1872 i Vester Marie, begr. i Rønne. Forældre: Sømand og fisker, senere bager og lods Hans Tobiasen og Anna Dorothea Hansen. Ugift.

Uddannelse

I malerlære i Kbh. 1828-32; samtidig aftenundervisn. på Kunstakad. Kbh., avancerede til 2. frihåndskl. 1831, senere til modelsk., lille sølvmed. 1838 for en modeltegn., st. sølvmed. 1841 for en modelfigur.; privatundervisn., især i portrætmal., hos J.L. Lund.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links