broen set fra nord
.
broen set fra syd
.
broen set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390718
Sted- og lokalitetsnummer
200405-106
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 2014 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2014
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"FPL85, Nr. Rangstrup nr. 14-2: Stenbro på Toftlund-Geestrup vejen over Lebæk"
2016
Museal besigtigelse - Haderslev Museum Besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst. Bro hvis sider og vanger er opført i kampesten med en hvælvet tre skifter høj bue af rødbrændte teglsten sat i mørtel. Over murstensskiftet ligger et kampestensskifte. Fra vandspejlet til undersiden af buen er der ca. 1 m og broens gennemløb er ca. 1,6 m bredt. De ca. 0,8 m høje vanger har afrundede kanter. Broen er ca. 2,5 m bred og ca. 1,2 m høj. Over broen løber en asfalteret vej flankeret af stålgelænder.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links