Adgangsvej til skov med ledstolpesten. Fra NØ
.
Oversigt. 2 ledstolpesten. Fra NØ
.
Vestlige ledstolpe. Fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3108111
Sted- og lokalitetsnummer
170907-137
Anlæg
Led, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

2 Ledstolpesten. En 4-kantet tilhugget sten 18 x 21 cm i grundfladen, 115 cm høj. På siden, som vender mod Ø, er foroven indhugget årstallet 1892. 2 borehuller i stenens Ø-side. I et hul i N-siden sidder stadig et jernanker. Ledstolpestenen på modsatte side af skovvejen hører med i fredningen. Den har ingen inskriptioner.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister2 Ledstolpesten.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links