Oversigtsbillede - Ledstolpesten set fra nord
.
Oversigtsbillede - Ledstolpesten set fra syd
.
Oversigtsbillede - Ledstolpesten set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350742
Sted- og lokalitetsnummer
190307-203
Anlæg
Led, Nyere tid (dateret 1880 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

3507-41, 42: Et par ens tildannede sten, med hver sin inskription, påstillet på hver side af indkørsel. Stenenes tværmål er 31 x 21 cm. Af stenenes højde udgør de øverste 14 cm en afrundet top. I de midterste 37 cm af stenene ses på forsiderne, som vender mod NNV, 2 rektangulære udsparinger, som måler 31,5 x 22,5 cm og er 1 cm dybe. Stenenes nederste dele har affasede kanter med sider på 5 cm. I udsparingen i stenen til venstre for indkørslen, fr.nr. 3507-41 ses, med ophøjet skrift, bogstavet P og tallet 18. I udsparingen i stenen til højre for indkørslen, fr.nr. 3507-42, ses med ophøjet skrift, bogstavet I og tallet 80. Stenenes samlede højde er henholdsvis 90 cm og 103 cm.

Undersøgelseshistorie

1988
Diverse sagsbehandling - Museet på Sønderskov[Omfatter sb. 202 og sb. 203]. To ens tildannede sten. Kopi af tinglyst fredningsdokument vedlagt sagen. Et par ens tildannede sten, med hver sin inskription, opstillet på hver sin side af indkørsel. Stenenes tværmål er 31 x 21 cm. Af stenenes højde udgør de øverste 14 cm. en afrundet top. I de midterste 37 cm. af stenene ses på forsiderne, som vender mod NNV, 2 rektangulære udsparinger, som måler 31,5 x 22,5 cm. og er 1 cm. dybe. Stenenes nederste dele har affasede kanter med sider på 5 cm. I udsparingen i stenen til venstre for indkørslen, fr.nr. 3507:41 ses, med ophøjet skrift, bogstavet P og tallet 18. I udsparingen i stenen til højre for indkørslen, fr.nr. 3507:42, ses med ophøjet skrift, bogstavet I og tallet 80. Stenenes samlede højde er hhv. 90 cm. og 103 cm.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterLedstolpesten.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links