ledsten i øst
.
ledsten i vest
.
ledsten set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401813
Sted- og lokalitetsnummer
090111-60
Anlæg
Led, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

2 granitsten (ledstolper) To granitsten, henholdsvis ca. 1,20 m og 1,05 m høje. Ved jordoverfladen måler de ca. 25 x 25 cm i tværmål. På den ene sten er indhugget "C" og "18" og på den anden "J" og "44". Ste- nene står ved indkørslen til et skovklædt areal nord for Vej- strup å. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2 granit-ledstolper, kvadratisk tværsnit. opsat v. indgang til lille skovparcel umiddelbart N for spejderhytte. Inskription vender mod Ø, set herfra læses på venstre (sydlige) sten J/44, og på den anden C/18. Stenene er således "byttet om" og derfor nok genanbragt andetstedsfra. 1,3x0,3x0,3 m. for begge.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister1 ledstolpesten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links