Alléen fra Ledreborg mod Roskilde er 7 km lang. Den gennemskærer herregårdslandskabet og krydser barokanlæggets hovedakse. Haven anlagdes i perioden 1742-62 af Johan Cornelius Krieger og blev restaureret i 2007 ved Schønherr Landskab. Den lange allé understreger barokkens sans for pragt og orden iscenesat som et teater.
.
Ledreborg er anlagt efter barokkens principper om symmetri omkring en nordsyd- gående akse, der er bygningernes og haveanlæggets centrum. Den gule hovedbygnings akse er markeret af midtrisalitten og afsluttes af to siderisalitter markeret af røde pilastre. Terrænet i haveanlægget falder ned mod Kornerup Å og med et spejlbassin i midten. Faldet udnyttes til terrasser og et kaskadeanlæg med springvand.
.
Ledreborg Slotskapel blev indviet d. 28. juni 1747. Frem til 1899, hvor det blev nedlagt, fungerede det som slotskapel og sognekirke. Femte generation af Holstein-Ledreborg-slægten, greve og konseilspræsident Ludvig Holstein, konverterede som ung til katolicismen. Han fik efter nedlæggelsen indrettet kapellet til katolsk brug, og i 1910 afholdtes den første katolske messe for Ledreborgs beboere. I dag danner kapellet fortsat ramme om afholdelse af katolsk messe en gang om måneden.
.

Ledreborg ved Lejre hører til blandt de mest helstøbte barok- og rokokoherregårdsanlæg i Danmark. Det symmetriske bygningsanlæg, der fik sit nuværende udseende i 1740’erne, består af en gulkalket hovedfløj med røde pilastre og sandstensudsmykninger og to svungne sidefløje, der igen flankeres af to lavere, gulkalkede fløje. Sidst men ikke mindst afrundes gårdrummet af et smedejernsrækværk med sandstenssøjler og figurer samt af portbygningen fra 1799.

Den maleriske beliggenhed på skråningen i ådalen mod Kornerup Å har dannet ramme om et barokhaveanlæg i terrasser, og hele 7 km allé løber mellem herregården og Roskilde. Til overflod kan Ledreborg også præstere nogle af de mest velbevarede rokokointeriører i dansk sammenhæng.

Området omkring det nuværende Ledreborg hørte i århundreder under kronen. Efter de omkostningsfulde svenskekrige 1657‑60 måtte der dog sælges ud af krongodset, og jorden gik til rentemester Henrik Müller. Han oprettede herregården Lejregård og opførte herregårdens første hovedbygning. Lejregård gik i arv i hans slægt i et par generationer, gennemgik et par ejerskifter og endte derefter i 1740 hos kongens betroede embedsmand Johan Ludvig Holstein. Han fik stor betydning for godsets videre udvikling. På kort tid omskabte han den lille herregård Lejregård til grevskabet Ledreborg med store godsbesiddelser og den prægtige nuværende hovedbygning og terrassehave. Grevskabet gik i arv indtil 1926, hvor det i henhold til Lensafløsningsloven af 1919 opløstes. Herregården Ledreborg fortsatte dog i slægtens eje og drives i dag af ottende generation ved Silvia og John Munro. Godset danner ramme om koncerter, events, golfbane m.m. og driver også land- og skovbrug.

Ledreborg Slotshave

Ledreborg Slotshave blev anlagt som barokhave i perioden 1742‑62 med kilometerlange alléer ud i landskabet. Arkitekten og gartneren Johan Cornelius Krieger, der tidligere havde formet terrænet ved Frederiksborg og Frederiksberg Haves kaskadeparti, skabte et terrasseanlæg i hele bygningskompleksets bredde og med græsklædte skråninger, i hver side flankeret af træer. Haveanlæggets hovedakse går midt gennem hovedbygningen og de høje, stejle skråninger på begge sider af åen. Trapper i midteraksen og svungne ramper fører fra afsats til afsats.

Øst herfor anlagde ejeren Johan Ludvig Holstein i 1750’erne en lærdommens park, benævnt Historisk- Genealogisk-Peripatetisk Akademi efter idé af professor Hans Peter Anchersen. I anlægget, der peger mod den kommende romantiske periode, kunne man vandre og lære historien at kende fra buster og obelisker med oplysende indskrifter. Hele haven blev rekonstrueret i 1908 af Georg Wittrock og renoveret og nytolket i 2007 af Schønherr Landskab. Den lange allé mod Roskilde er genplantet med lindetræer i ca. 1990 ved landskabsarkitekt Lone van Deurs.

Fra 1994 til 2018 har Danmarks Underholdningsorkester (tidligere DR UnderholdningsOrkestret) holdt årlige slotskoncerter i Ledreborg Park og præsenteret nogle af tidens store musikalske navne. Hvert år samledes mere end 24.000 publikummer til koncert i Ledreborg Slotspark. Siden 2019 arrangeres koncerterne af et privat bookingbureau, mens samarbejde med Lejre Idrætsforening fortsættes.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Lejre Kommune

Læs videre

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder