Befolkning og areal i Lejre Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Befolkningsudviklingen i Lejre 1940-2021.
.
Det centrale Lejre, 2020. Selve Lejre ligger næsten udelukkende syd for jernbanen, mens den gamle stationsbygning, der nu er bibliotek, ligger lige nord for. Indkøbsmuligheder findes syd for banen. På villavejen Bygaden ligger medborgerhuset Domus Felix. Allerslev Kirke og Allerslev Skole med hal og idrætsanlæg ligger i kortets vestlige del. Allerslev Rådhus på Lejrevej fungerer som supplement til rådhuset i Kirke Hvalsø. Vest for kortudsnittet ligger Bøgebakken Plejecenter.
.
Lejres stationsbygning i gule tegl med kraftigt tagudhæng er tegnet af N.P. Holsøe og opført i 1874. I dag huser bygningen byens bibliotek.
.

Lejre er en boligby med en befolkning på 2.834 og et areal på 1,8 km2. Fra byen er der ca. 9 km mod vest til Kirke Hvalsø og 10 km mod nordøst til Roskilde. Den ligger i et dødisområde omgivet af skove og søer. Syd for byen løber Tokkerup Å sammen med Lavringe Å, der fortsætter i en nedskåret ådal gennem byen og via Kornerup Å udmunder i Roskilde Fjord. Ådalen har påvirket bebyggelsesmønsteret således, at den tværgående forbindelse mellem Lejrevej og Højbyvej kun er mulig gennem stisystemer. Selv om Lejre tidligt fik station, satte det ikke spor i folketallet. Men efter 1970’erne kom der gang i udstykningerne. Denne udvikling er fortsat siden og har medført, at byen er vokset sammen med Allerslev. Her udvider byen sig i dag syd for Allerslev og mod Højby og Rorup.

Bebyggelsen består af enfamilieshuse og rækkehuse ofte med lukkede stisystemer. Nybyggeriet er både ejer og udlejningsboliger som rækkehuse og enfamilieshuse ved Valdemarsgård og Pedersminde og eksperimenterende byggeri som bofællesskabet Skråningen med lavenergihuse, der skal være en bæredygtig økolandsby.

Stednavnets betydning

Stednavnet Lejre er i sagnfortællinger navnet på kongsgården Lejre, og navnet forekommer i såvel hjemlig som udenlandsk middelalderlig historieskrivning, i sagaer og anden digtning. Lejrekrøniken skrevet på latin dateres til *1100-tallets sidste tredjedel (afskrift ca. 1250). Her findes formerne Lethra og Lethram, som også forekommer hos Saxo ca. år 1200. Rydårbogen nedskrevet på latin i anden halvdel af *1200-tallet (afskrift ca. år 1300) har formen Lætra. Yngre former er fx 1466 Læderæ, 1540 Leyre, og matriklen 1688 har formen Leire. Navnet afspejler en form af substantivet gammeldansk *lēthær eller gammeldansk *lēthra, hvis betydning kan udledes af gotisk hleiþra »telt, hytte«. Navnet sigter rimeligvis oprindelig til en simpel bygningskonstruktion. En egentlig betydning kan have været »hytten«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer