De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Lejre Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Da kommunen har kyststrækninger mod Roskilde Fjord og Isefjord, dæmpes temperaturvariationerne, ligesom der ikke er så meget bygeaktivitet. Længere mod syd er kystpåvirkningen mindre, og samtidig er landskabet mere skovbevokset og bakket. I dalene kan vintertemperaturerne blive ganske lave. I årets tre første måneder ligger kommunen da også blandt de ti koldeste, men for året som helhed ligger den kun en smule under landsgennemsnittet.

Luften tørrer ud undervejs fra vest hen over landet, så kommunen får en del mindre nedbør end landsgennemsnittet. Bakkerne i den sydlige del omkring Hvalsø og Lejre giver mere skydannelse og dermed også mere nedbør end i den nordlige del. Den tørre luft giver mere sol, og kommunen får derfor mere sol end landsgennemsnittet. Inden for kommunegrænsen er der mest sol i den nordlige del.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima