Lejres stationsbygning i gule tegl med kraftigt tagudhæng er tegnet af N.P. Holsøe og opført i 1874. I dag huser bygningen byens bibliotek.
.

Over for stationsbygningen ligger kroen med klassicistiske træk fra 1875. I villaområderne tæt omkring stationen på Bygaden, Flædevadsvej og Kongebrovej ses flere eksempler i Bedre Byggeskik.

Københavns Vandforsyning (i dag: HOFOR) på Ledreborg Allé 1 har til huse i et stort bygningskompleks opført 1934‑39 af Ove Huus. Byggeriet er holdt i en overordnet klassicistisk stil med enkle, dekorative elementer. Filterbygningen havde oprindelig fladt tag, men i 1985 blev det ændret til saddeltag og fik samtidig gavltrekanter. En enkelt villa i Bedre Byggeskik opført i røde teglsten, som lå på arealet, før vandværket blev bygget, bryder den dominerende arkitekturs strenge struktur.

I Gammel Lejre kan man både opleve de stråtækte rester af bindingsværksgårdene og velbevarede firlængede gårdanlæg som for eksempel Lejre Museum, Orehøjvej 4B. Kongsgårdens resterende beboelseslænge, Orehøjvej 12, viser interiøret, som det så ud i begyndelsen af 1900-tallet.

Videre læsning

Læs mere om Lejre

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur