Lerchenborg er et af Danmarks mest hel‑ støbte herregårdsanlæg. Det ligger vel‑ placeret i landskabet, hvor en allé fører op til avlsbygningerne og den hvide fredede hovedbygning i rokoko fra årene 1743‑45. Parken blev i midten af 1700‑tallet anlagt i fransk stil, men senere omlagt til landska‑ belig stil. I baggrunden tv. ses Danmarks største olieraffinaderi, Equinor.
.

På halvøen Asnæs ligger det store og imponerende barokanlæg Lerchenborg med symmetrisk forbundne avlsbygninger, hovedbygning og park. Hovedbygningen består af tre fløje og to udløberfløje. Hovedfløjens hjørne og midtrisalitter har alle frontoner udsmykket med rokokodekorationer, ligesom også hovedbygningens sale fremviser prægtige rokokointeriører.

Lerchenborgs arealer hørte tidligt til krongodset omkring Kalundborg Slot. Efter de omkostningsfulde svenskekrige 1657-60 måtte kronen dog sælge ud, og jorden gik til den hollandske købmand og godssamler Gabriel Marselis. I 1703 overtog den danske greve Carl Ahlefeldt anlægget og oprettede herregården Østrupgaard. Den skiftede nu hænder et par gange, inden den i 1742 landede hos general Christian Lerche. Han cementerede hurtigt sin position ved at opføre det nuværende anlæg, omdøbe herregården til Lerchenborg samt samle enorme godsmængder og oprette et stamhus, der sikrede arvegang og navn. I 1818 oprettedes grevskabet Lerchenborg for slægten, som med undtagelse af perioden 1927‑52 siden har ejet herregården. Christian Lerche-Lerchenborg driver i dag godset, der ud over land‑ og skovbrug også lægger jord til en stor solcellepark, Business Bed and Breakfast m.m.

Lerchenborg Slotspark

Lerchenborg Slotshave er enkelt og stærkt proportioneret. Bygningsanlæg og barokhave ved Jean‑Baptiste de Longueville fra 1747 er symmetrisk anlagt omkring en midterakse. Haven opdeles af alléer, der tidligere fortsatte langt ud over havens grænser mod nord, øst, syd og vest. Fra hovedbygningen udgår en midterallé og to kortere sidealléer, der er forbundet med en tværallé med runddel og vandkunst af billedhuggeren Anders Tinsbo.

Ved en renovering i 1980’erne restaurerede landskabsarkitekt Kirsten Lund‑Andersen lindeløvgangen ud for hovedbygningens havefacade. Løvgangen består af skarptklippede, brede og høje buehække, hvis vægge og tag er varieret med firkantede og runde tårne samt åbninger i form af vinduer og døre.

Dele af parken blev i 1800‑tallet omlagt i landskabelig stil, bl.a. af landskabsarkitekt Edv. Glæsel i 1896.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder