Det centrale Lillerød, 2017. Allerød Station ligger på Allerød Stationsvej og betjener S-tog på Nordbanen. Lige vest for stationen ligger centrum, og her ligger også teateret Mungo Park. Lillerød Kirke ligger i kortudsnittets nordvestlige del, og umiddelbart syd herfor Lillevang Skole, afdeling Lillerød. Lillevang Skole, afdeling Skovvang, ligger lige nord for kortudsnittet på den østlige side af jernbanen, hvor også Skovvang Stadion og Lillerødhallerne ligger. Ca. 2,5 km vest for centrum er der tilkørsel til Hillerødmotorvejen.
.

Lillerød har en befolkning på 16.793 og et areal på 743 ha. Byen er en forstad 25 km nordvest for København og 7 km sydøst for Hillerød. Den ligger i et ret jævnt terræn med fladtoppede bakker og talrige småsøer efter smeltet is og råstofgravning. Mod øst grænser bebyggelsen til skovene Tokkekøb Hegn og Ravnsholt; mod vest er der åbent land.

Allerød Station (indtil 1952 kaldet Lillerød Station) på Nordbanen fra 1864 blev anlagt et stykke fra den gamle kirkelandsby. Der udviklede sig en industri baseret på træ og ler, og efter år 1900 voksede boligkvartererne mod nord og især mod vest i det åbne terræn. Efter 2. Verdenskrig suppleredes den fortsatte parcelhusudbygning med stok- og rækkehuse. Byen er stadig i vækst, og nogle af dens nyeste dele ligger 2‑3 km fra stationen. Et fodgængerområde med detailhandel vest for stationen udgør byens centrum. Der er flere mindre erhvervskvarterer og i nord et større, men Lillerød er især en by for udpendlere. Byen har siden 1968 været betjent af S-tog og siden 1978 af motorvej til København. Lillerød ligger centralt i Hillerødfingeren.

Stednavnets betydning

Ældste belæg på navnet Lillerød optræder i en kilde dateret *1321‑23 (afskrift fra ca. 1370), og formen er her Lithlæruth. I yngre kilder ses former som 1457 Litlerødh og 1502 Lillerødh. Stednavnet er sammensat med det gammeldanske substantiv ruth i betydningen »rydning«, som i nordsjællandske stednavne udvikledes til skriftformen rød. Forleddet i Lillerød er adjektivet lille, og navnets betydning er »den lille rydning«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer