I det sydøstlige Odense bag mølledammen ved Lindved Vandmølle ligger herregården Lindved, der i dag er omringet af bymæssig beboelse. Lindved udgjorde tidligere et helstøbt anlæg i bindingsværk. Af hovedbygningens to fløje er den nordvestlige bindingsværksfløj ældst. Den er opført i 1600-tallet med en indgangsportal fra slutningen af 1700-tallet, mens nordfløjen er opført i 1842 i grundmur. Vandmøllen med hvide tavl og rødt bindingsværk er fra 1847 og kan ses nordøst for hovedbygningen. Mod syd lå tidligere en trefløjet forpagterbolig opført i årene 1862‑68, men den blev i 1994 erstattet af en tofløjet murstensbygning, der spejler hovedbygningen. Mod nordvest lå en trefløjet avlsgård i bindingsværk fra midten af 1800-tallet, der gik til i en brand i 1967.

Lindveds historie går tilbage til 1400-tallet og var længe først i slægten Marsvins og sidenhen i slægten Billes eje. Mellem 1692 og 1798 havde Lindved fælles ejer med den nærliggende herregård Bramstrup, og driften af de to herregårde var i den periode tæt knyttet sammen. Efter 1798 blev Lindveds fæstegods solgt fra, og i 1803 blev herregården købt af Christian Hansen Berg, hvis familie besad Lindved til 1889. Sønnen Jens Berg gennemførte væsentlige ændringer i herregårdens drift med en omlægning til kvæg- og mælkeproduktion, nogle årtier før det blev udbredt over hele landet.

Lindved huser i dag et kontorfællesskab og ejes af ejendomsudviklingsselskabet Living Development.

Videre læsning

Læs mere om herregårde i Odense Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder