Blomstrende brombær har lokket en kejserkåbe ned fra trækronerne, hvor den har mæsket sig i bladenes klistrede lag af sukkerholdige bladlusefterladenskaber. Med et vingefang på op til næsten 7 cm er kejserkåben Danmarks største perlemorsommerfugl, og størrelsen alene gør den som regel let at kende. Den imponerende dagsommerfugls orangerøde hanner og mere brunlige hunner er på vingerne i juli og august, hvor de bl.a. kan opleves i Lisbjerg Skov.
.

Den ca. 280 ha store Lisbjerg Skov ligger mellem Lisbjerg, Elev og Trige nord for Aarhus. Mens den nordlige del af skoven er privatejet, tilhører de sydlige ca. 160 ha Aarhus Kommune. Skoven består af Lisbjerg Gammel Skov, som er en 60 ha gammel »bondeskov«, hvor der tidligere er foretaget både stævning og plukhugst, og Lisbjerg Ny Skov, som blev plantet 1990‑96. I nord hænger Lisbjerg Skov sammen med den privatejede Trige Skov.

Lisbjerg Gammel Skov består hovedsagelig af bøg med ask og ahorn. Hist og her brydes de træbevoksede arealer af mindre kær, skovsumpe, vandhuller og småsøer. I Lisbjerg Ny Skov er landskabsvariationen større, og skoven veksler her mellem træbevoksede arealer, sletter, søer, grusgrave og levende hegn. Der er også stor variation i bevoksningerne, hvis vekslen mellem eg, bøg, ask, birk, fyr og lærk giver skoven et meget forskelligartet udtryk. For at forhindre, at de lysåbne arealer springer i skov, afgræsses de af kvæg og heste.

De gamle træer og den lange skovkontinuitet betyder, at den største mangfoldighed af dyr og planter findes i Lisbjerg Gammel Skov. Hele skovområdet byder dog på en ganske høj biodiversitet, der bl.a. omfatter ca. 350 forskellige svampearter, herunder en håndfuld mere eller mindre sjældne arter som gul spatelsvamp, gyldenhat og sodrørhat. Plantelivet er repræsenteret ved mere end 300 arter, der fordeler sig mellem de træbevoksede og åbne arealer og bl.a. tæller mere usædvanlige arter som liden lærkespore, voldtimian og langstakket væselhale.

Det afvekslende landskab kommer også til udtryk i et artsrigt insektliv. I skoven og på de lysåbne arealer er der iagttaget mere end 35 arter af dagsommerfugle, heriblandt guldhale, blåhale, dukatsommerfugl, kejserkåbe og iris. Dertil kommer et stort antal vedlevende billearter som lille humlebille, jysk blomsterbuk, lille hvepsebuk og valsehjort. En toårig undersøgelse af 20 temporære vandhuller i skoven kunne desuden påvise mere end 60 forskellige arter af smådyr, fra fimreorme og igler, over døgnfluer, slørvinger, vårfluer, til tæger, biller og snegle.

Skoven har også et rigt fugleliv, og siden år 2000 er der iagttaget ca. 100 forskellige arter. Ud over almindelige skovfugle som spurvehøg, skovsneppe, spætmejse og træløber er der også set både natugle, skovhornugle, ravn og rød glente i skoven.

Lisbjerg Skov er et yndet udflugtsmål og rummer derfor en række friluftsfaciliteter. I skovens sydlige ende blev der i 2010 opført en shelterplads med jernaldertema. Pladsen, som kan huse 45 overnattende gæster, har bl.a. fæstningsanlæg som palisader og vagttårn. I »Kimbrerdalen« i en nærliggende, nedlagt grusgrav blev der i 2014 desuden anlagt en legeplads med svævebane og klatreredskaber.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove