I det romantiske haveanlæg ligger lystslottet Liselund opført 1792‑95 med stråtag og spir og omgivet af anlagte søer, bakker og lysninger med udsigt til Møns Klint. I parken ligger huse og monumenter, bl.a. Norske Hus, Schweizerhytten og en kinesisk pavillon, placeret på maleriske steder.
.

På det østlige Møn ligger Liselund omgivet af sin stemningsfulde romantiske have. Det lille lystslot blev opført som del af en eremitage af amtmanden på Møn, Antoine de la Calmette, i årene 1792‑95. Stedet blev navngivet efter hans hustru, Anna Catharina Elisabeth Iselin, hvis kælenavn var Lise, og både park og bygning er fremtrædende eksempler på periodens romantiske stil. Lystslottet, der er tegnet af Andreas Kirkerup, er opført i T-form i én etage med stråtækt tag og spir og har i høj grad bevaret de oprindelige klassicistiske interiører.

Siden 1828 har Liselund været i familien Rosenkrantz’ eje. De lod den gamle hovedbygning stå, men opførte i 1887 en ny, historicistisk hovedbygning centralt i parken. Parken og den gamle hovedbygning blev i 1938 udskilt som selvejende institution og har siden 2005 hørt under Nationalmuseet. Hovedbygningen fra 1887 blev i 1980 solgt fra godset og drives i dag som hotel- og restaurationsvirksomhed. Godset, hvorfra der drives land- og skovbrug samt jagt, boligudlejning og camping, ejes i dag af Niels Iver Rosenkrantz.

Haven ved Liselund er en af landets smukkest bevarede landstedshaver og ligger i en skovlysning i et kuperet og dramatisk terræn nær Møns Klint. Stedet var det ideelle landskab til placering af en stemningsfuld, romantisk have. Sammen med Kirkerup udformede de la Calmette haven i perioden 1784‑1803. Der blev plantet skov, vandløb blev stemmet op til søer, og terrænet bearbejdet. Haven har hvælvede plæner og svungne gangstier mellem solitære træer.

Mindre bygninger udgør stedets dekorationer og holdepunkter og er placeret, hvor terrænet naturligt danner en skålform. Schweizerhytten var gartnerbolig med gæsteværelser på førstesalen, og Norske Hus var gæstehus. Desuden findes en kinesisk tepavillon. Bygningerne er placeret i udkanten af lysningen, hvor de syner bedst i sceneriet, og hvor udsigten er optimal. Badehus og kapel forsvandt ved et skred i 1905. I den sydlige skovdel ligger Skriversøen og Pyramidesøen med øer og monumenter. Fra lysningen til havet er et fald på 52 m. En dyb kløft leder ned til stranden. Kløften kan krydses ad Djævlebroen. Haven er bl.a. udviklet efter vejledning af landskabsarkitekterne C.Th. Sørensen og Sven-Ingvar Andersson i perioderne hhv. 1938‑76 og 1978‑2001. Hele haven blev fredet i 2002.

I det romantiske haveanlæg anlagt 1784-1803 byggede familien Rosenkrantz i årene 1887 Liselund Ny Slot med Philip Smidth som arkitekt. Den historicistiske herregård er placeret med udsigt til parken og samtidig tæt omgivet af træer, så den ikke dominerer omgivelserne.
.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder