Den danske forfatter Georg Brandes tog del i en europæisk kulturkamp. Selv om han altid var på vagt over nationalisme, foretrak han et dansk sprog fri for, hvad han betragtede som unødige låneord. Fotografiet fra 1890-99 viser Brandes i sit arbejdsværelse.
.

Litteratur er en essentiel del af dansk kultur, og i dag er det ikke kun ved læsning, men også ved at lytte til lydbøger eller podcasts, at danskerne bruger litteraturen. Ifølge Kulturvaneundersøgelsen fra 2019 læste eller hørte 20 % af danskerne dagligt skønlitteratur. Det er i højere grad kvinder frem for mænd, der dyrker skønlitteratur. Der er dog en tendens til, at andelen af danskere, der ikke læser hverken skøn- eller faglitteratur, er stigende. I 2004 svarede 10 %, at de aldrig læste, og i 2012 var det samme tal steget til 18 %. Samtidig gælder det, at størstedelen af dem, som læser faglitteratur, også læser skønlitteratur. Der kan desuden aflæses en sammenhæng mellem danskernes læsevaner og uddannelsesniveau. Folk med en lang videregående uddannelse læser således mere både fag- og skønlitteratur end dem med en grundskole-, erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse. For børnenes vedkommende steg antallet af ugentlige læsere fra 2004 til 2012, idet 64 % af børnene ugentligt læste romaner, historier eller eventyr mod 40 % i 2004.

Produktionen af litteratur støttes på forskellig vis. Staten har med biblioteksvæsenet organiseret en biblioteksafgift og et netværk af biblioteker, der gør litteraturen tilgængelig for befolkningen. Biblioteksafgiften havde en længere tilblivelseshistorie og blev først vedtaget i 1946. Forud var gået flere årtiers debat om bibliotekernes skadelige virkning på bogmarkedet, hvis folk kunne låne bøger gratis. Med ordningen kompenserer staten for det tab, forfatteren må lide ved det manglende bogsalg. På Finansloven for 2020 blev der afsat 183,1 mio. kr. til bibliotekspenge for bøger; heraf går 6 % til e-bøger og netlydbøger. Samtidig kan forfattere som andre kunstnere søge støtte hos Statens Kunstfond.

Boghandler udgør et grundlag for salget af litteratur, men fra 1965 til 2019 faldt antallet af fysiske boghandler fra 665 til 319. Fra årtusindskiftet er internetboghandler i stigende grad kommet ind på markedet, og knap halvdelen af bogkøberne har foretaget deres seneste køb i en fysisk boghandel. Samtidig er e-bogen kommet til, og i 2019 udkom der samlet 17.228 fysiske bøger og e-bøger i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om litteratur